Hospichild is terug, en beter dan ooit!

Nieuw design, nieuwe content, nieuwe collega… Hospichild onderging een ware metamorfose! Met enige emotie en niet zonder trots stellen wij u onze gloednieuwe website aan u voor.

Na een lange, maar noodzakelijke afwezigheid is de Hospichild-website opnieuw online. Maar hij is wel sterk veranderd. Het projectteam stelde de voorbije maanden alles in het werk om u meer beknopte, maar nog steeds kwalitatieve informatie te bieden. De website oogt ook iets anders. Het hedendaagse grafisch ontwerp leent zich voor alle devices.

De website in een notendop

Op de home page trekken een aantal gekleurde kadertjes meteen de aandacht, met daarachter de belangrijkste onderwerpen van Hospichild (in het ziekenhuis, terug thuis, specifieke verlof, ontspanning en vrijetijd, zorgverleners, onderwijs…). Alle thema’s krijgen een gelijk gewicht en de chronologie hoeft niet per se gerespecteerd te worden, in tegenstelling tot de ‘voor’, ‘tijdens’ en ‘na de hospitalisatie’ structuur van voorheen. Als u met de muis over de kadertjes gaat, verschijnen de onderliggende menu’s die u doorverwijzen naar een artikel of desgevallend een lijst met artikels. Bepaalde content van de vroegere website werd behouden (evenwel herschreven), andere content is helemaal nieuw en vloeit ofwel voort uit de actualiteit (bijv.: euthanasie bij minderjarigen), ofwel uit de bekommernissen van ouders (op basis van de vele vragen die de voorbije jaren aan het Hospichild-team gesteld werden. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het artikel ‘zorg en culturen’ en dat over ‘digitale activiteiten’.

Indien u naar beneden scrollt ziet u aan de linkerkant de nieuwigheden en aankondigingen uit de sector. Dat worden er veel meer dan op de vroegere website. De nieuwe medewerkster van Hospichild is journaliste van opleiding en zal op zoek gaan naar mensen en organisaties uit het werkveld voor interviews, focus-artikels… En natuurlijk vormen wij meer dan nooit een doorgeefluik voor informatie. Hospichild stelt zich tot doel om niets te missen als het om zieke en gehospitaliseerde kinderen in Brussel gaat en om u voortdurend op de hoogte te houden van wat er reilt en zeilt in de sector.

Aan de rechterkant van het scherm ziet u dan weer een kaart van het Brussels Gewest met de locaties van de verschillende Brusselse ziekenhuizen waar een pediatrische hospitalisatie mogelijk is. Met de hulp van deze voorzieningen kon Hospichild heel wat informatie verzamelen en fiches opstellen met uitsluitend informatie over de Pediatrie. Zo kunnen de ouders meteen de nodige informatie terugvinden over het ziekenhuis van hun keuze.

Nog aan de rechterkant kunt u twee kaders aanklikken: het ene bundelt de verenigingen die actief zijn in de pediatrische wereld, het andere (‘under construction’) met een oplijsting van alle mutualiteiten van het land, waarbij we ons beperken tot de informatie die relevant is voor ouders van zieke en gehospitaliseerde kinderen. Zo verliezen zij zo weinig mogelijk tijd en vinden ze snel snel de hulp en voordelen waarop zij recht hebben.

Geredigeerde content

In zijn elfjarig bestaan groeide de vroegere Hospichild website uit tot een verzameling van ruim 3.200 contentpagina’s. Zware kost, maar in die tijd was het een stuk moelijker om informatie over gehospitaliseerde kinderen te vinden op het web. Daarom waren de teksten zeer gedetailleerd en qua inhoud vrijwel uniek. Logisch dat Hospichild heel snel uitgroeide tot hét referentieplatform voor de sector. De voorbije jaren kende internet evenwel een sterke evolutie en ondertussen plaatsten de meeste ziekenhuizen, verenigingen en organismen die actief zijn in de pediatrische wereld eigen content online. Hospichild wil in de eerste plaats alle informatie rond het zieke of gehospitaliseerde kind op 1 plaats verzamelen, maar vandaag hoeft het platform niet langer allesomvattend te zijn. De website kan bezoekers gewoon doorverwijzen naar andere bronnen. Ondertussen blijven we wel toelichtingen geven bij de essentie.

De nieuwe interface wil dus een essentiële schakel vormen tussen de verenigingen, de mutualiteiten, de ziekenhuizen, de pediatrische professionals… en de ouders van zieke of gehospitaliseerde kinderen. De nieuwe content (via de nieuwigheden, initiatieven en focus-artikels) zal in de eerste plaats extra visibiliteit opleveren voor de mensen in het werkveld. Dit alles met als enige doel een meerwaarde te betekenen voor een specifieke doelgroep.

Responsive design

Anno 2018 een nieuwe website uitwerken houdt meteen in dat men moet nadenken over de gebruiksvriendelijke navigatie. En dat niet alleen op het computerscherm. Wanneer een kind ziek wordt en snel naar het ziekenhuis moet, brengen de ouders heel wat tijd door in wachtkamers of plaatsen waar ze alleen toegang hebben tot hun smartphone of eventueel tablet. Een ‘responsive design’, waarbij de content op alle devices kan geraadpleegd worden, drong zich dan ook op.

Tegelijk werd het ontwerp van de website volledig gewijzigd en afgestemd op de modernere huisstijl van Hospichild. Dat lukte dankzij het werk van de talentrijke grafisch ontwerpster Véronique Geubelle en de efficiënte teamlid van Clef2web dat de webmarketing en de technische aspecten van de nieuwe website coördineerde. Zij waakten tegelijk over het vrijwaren van de identiteit van het platform: de basiskleuren (geel, oranje, rood en blauw) geven nog steeds de toon aan in het logo, de kadertjes en de titels bij de artikels. De illustraties van Marc Lumer kregen opnieuw een vooraanstaande plaats toebedeeld. Er werden trouwens twee nieuwe tekeningen toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe website.

Het team groeit aan

Sinds maart 2018 komt een nieuwe collega het Hospichild-team versterken.

De medewerker en stichter van het platform Emmanuelle Van Besien stond er jarenlang zo goed als alleen voor om de vele vragen van ouders of professionals te beantwoorden, om de maandelijkse newsletter te redigeren, om de praktische aspecten van het project in goede banen te leiden… Bij het opstarten van de update bleek dat de aanwerving van een tweede persoon nodig was om het enorme werk te helpen dragen. Er werd een vacature geopend en de uiteindelijke keuze viel op een jonge journaliste met enige ervaring in de medisch-sociale sector in Brussel en bovendien een grote affiniteit tot het project van Hospichild. Sofia Douieb laat een frisse wind waaien door de bestaande teksten en creëert nieuwe content op maat van de doelgroep. Neem bijvoorbeeld een kijkje in de rubriek ‘ontspanning en vrije tijd’ met volledig nieuwe content.

Meer weten over ons en over de Hospichild-website? Surf naar de pagina ‘wie zijn wij?’.

Wij wensen u een vlotte navigatie en hopen van harte dat de vereenvoudiging en modernisering van onze nieuwe website de ouders van zieke of gehospitaliseerde kinderen maximaal zal helpen bij hun beproeving.