Bemiddeling, een toestel om te communiceren

Wanneer een ziek kind moet opgenomen worden in het ziekenhuis, voelt het hele gezin zich vaak ontredderd. Er kunnen dan conflicten ontstaan tussen familieleden, die extra moeilijk te dragen zijn in dergelijke zware omstandigheden.

Op zo’n moment kan een buitenstaander, die speciaal werd opgeleid om te luisteren en te bemiddelen, komen helpen om de banden weer aan te halen, de communicatie te herstellen, een nieuwe verstandhouding te vinden.

Dit gebeurt op vrijwillige basis. De partijen moeten het dus eens raken over welke bemiddelaar ze (in alle vrijheid) inschakelen. Denk erover na en praat erover met anderen.

De website van Federale overheidsdienst Justitie bevat informatie over de functie van bemiddelaar en geeft een antwoord op al uw vragen: wie neemt het initiatief en kiest de bemiddelaar? Hoeveel tijd neemt dit in beslag? Hoe verloopt het? Wat kost het?

Op deze website vindt u een lijst met erkende bemiddelaars per beroepscategorie, competentiedomein en juridisch arrondissement.

Contact

Federale Bemiddelingscommissie
Simon Bolivarlaan 30 (WTC III)
1000 Brussel
02/552 24 00
Fax: 02/552 24 10