Mama, wie is dat? Wat doet die?

Dit zijn enkele eenvoudige definities om aan uw kind te vertellen wie w at doet in het ziekenhuis.

 • Zorgkundige

Helpt de verpleegkundige bij sommige zorgen.

 • Anesthésist

Dat is de arts die je zal laten slapen voor de operatie. Hij waakt over jou tijdens de operatie en wanneer je weer wakker wordt. Voor de verdoving mag je niets eten of drinken.

 • Maatschappelijk werker

Deze persoon helpt mama en papa om alles in orde te brengen wanneer je ziek bent: papieren invullen, bellen en om inlichtingen vragen… Hij/zij houdt je ouders op de hoogte en bereidt jouw terugkeer naar huis voor.

 • Cardioloog

Dat is de arts die ziekten van hart en bloedvaten verzorgt. Die komt vaak langs voor je geopereerd wordt.

 • Chef de clinique

Deze arts helpt de professor of de specialist die voor jou zorgen.

 • Ergotherapeut

Deze persoon helpt jou om je leven in het ziekenhuis, thuis en op school goed te organiseren indien je problemen of beperkingen ondervindt. Hij/zij adviseert je familie om al jouw bewegingen en taken te vereenvoudigen: je aankleden, eten, bewegen, lezen, schrijven. Hij/zij kent ook de beste apparaten en informaticatools die je kunnen helpen, leuk vindt of nuttig zijn.

 • Verpleegkundige

Deze persoon verzorgt jou, helpt de arts, geeft je geneesmiddelen, neemt je bloeddruk en temperatuur op, geeft injecties, regelt de machines en waakt over jou wanneer je slaapt. Hij/zij kent het hele medische team, beantwoordt jouw vragen of roept de hulp in van de arts, kinesitherapeut, maatschappelijk werker of iemand anders.

 • Liaisonverpleegkundige

Deze persoon regelt jouw terugkeer naar huis, bijvoorbeeld wanneer je zorg nodig hebt. Hij/zij neemt contact op met de behandelende arts, leert je ouders om zorgen toe te dienen en de apparaten te bedienen die je nodig hebt.

 • Kinesitherapeut

Deze persoon helpt mensen bij ziekte of na een ongeval om terug goed te kunnen bewegen door massages, door de pijn te verminderen met uiteenlopende technieken, door specifieke oefeningen te geven om de spieren en gewrichten te stimuleren.
Hij/zij helpt je ook om beter te ademen en om je gewoon beter te voelen in jouw lichaam.

 • Logopedist

Deze persoon helpt patiënten met spraakmoeilijkheden. Hij/zij verbetert foute uitspraken en leert goed te luisteren en klanken juist weer te geven.

 • Psychologe

Deze persoon praat me jou en je familie, luistert wanneer je je zorgen maakt of wilt praten over je ziekte of over een probleem. Hij/zij helpt je om oplossingen te vinden voor je problemen en vragen.

 • Radioloog

Deze arts fotografeert de binnenkant van je lichaam met behulp van X-stralen, een scanner of echografie. Zo kan men zien wat er scheelt en hoe het kan verholpen worden.