Opnameverklaring

Voor uw kind wordt opgenomen in welk ziekenhuis ook, moet u een zogenoemde opnameverklaring invullen.  

Opnameverklaringen bestaan in verschillende vormen, naargelang het gaat om een opname in een dagziekenhuis, een spoeddienst, een psychiatrisch ziekenhuis….

Opnameverklaring

Bij de opname van uw kind vraagt men u om de opnameverklaring in twee exemplaren in te vullen: 1 voor u en 1 voor het ziekenhuis.

Met dit document legt u elementen vast die een impact hebben op de eindafrekening: kamersupplementen, supplementen voor medische verstrekkingen indien u kiest voor een eenpersoonskamer enz. De opnameverklaring omvat sommige kosten niet, zoals implantaten of prothesen en diverse kosten van de prijslijst. Men zal wel uw aandacht vestigen op het feit dat deze kosten geheel of gedeeltelijk te uwen laste zijn en dat er informatie over deze kosten beschikbaar is in het ziekenhuis.

De opnameverklaring is geen prijsopgave. U kunt bij de opname het exacte bedrag van de eindafrekening niet bepalen omdat sommige kosten niet kunnen voorzien worden. De opnameverklaring is een belangrijk document, dat u aandachtig moet lezen en invullen. Het geldt als bewijs bij klachten over of betwisting van de facturering.

 

Ziekenhuisopname van een kind, begeleid door een ouder (algemeen ziekenhuis)

Kader 3 bevat informatie over de opnamevoorwaarden voor een kind, begeleid door een ouder: u hebt duidelijk de keuze tussen een opname tegen het wettelijk vastgelegde tarief zonder kamersupplement en zonder honorariumsupplement in een tweepatiëntenkamer of gemeenschappelijke kamer enerzijds, en een opname in een individuele kamer zonder kamersupplement anderzijds. Let wel: in een individuele kamer mogen de artsen een honorariumsupplement (verschillende per ziekenhuis) aanrekenen bovenop het wettelijk vastgelegde tarief van de medische prestaties.

Dit kader informeert u ook dat u de verblijfskosten voor u als begeleidende ouder (bed, maaltijden, dranken) zelf moet betalen volgens het tarief dat is opgenomen in de overzichtslijst van de prijzen.

Indien uw kind geniet van een verhoogde tegemoetkoming, ligt het remgeld lager bij een ziekenhuisopname (bekijk onze bestand “Sociale Zekerheid”)

In sommige gevallen verbiedt de wet het aanrekenen van een kamersupplement aan de patiënt in uitzonderlijke situaties, en met name wanneer de opname een kind met begeleidende ouder betreft, maar waarbij de keuze van een individuele kamer het de artsen mogelijk maakt honorariumsupplementen aan te rekenen.

Opname in daghospitaal

De opnameverklaring voor daghospitalisatie laat u de keuze:
– bij een opname in een gemeenschappelijke of tweepersoonskamer, betaalt u geen kamersupplement en geen honorariumsupplement
– bij een opname in een individuele kamer kunnen het ziekenhuis u kamersupplementen en de artsen honorariumsupplementen aanrekenen.
Een verblijf in een individuele kamer kost dus meer dan in een gemeenschappelijke of tweepersoonskamer.

Opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Bij de opname van een kind begeleid door een ouder en met de uitdrukkelijke vraag voor een opname in een individuele kamer, kunnen de al dan niet geconventioneerde artsen een honorariumsupplement vragen via een apart te ondertekenen.

Spoedopname

Indien uw kind met spoed wordt opgenomen, kunt u de opnameverklaring invullen zodra u daar de tijd voor hebt. Ondertussen moet het ziekenhuis het tarief voor een gemeenschappelijke kamer toepassen.

Voorschot

Bij een opname in een algemeen ziekenhuis moet u een voorschot betalen per periode van 7 dagen, zoals vermeld in de opnameverklaring – die dus geldt als ontvangstbewijs. Dit voorschot wordt verrekend bij de eindafrekening. Het voorschotbedrag is voorzien in de reglementering voor een gemeenschappelijke kamer en verschilt naargelang het ziekenhuis voor een individuele kamer.
Bij een opname in een daghospitaal waarbij u kiest om verzorgd te worden tegen het vastgelegde tarief, dus ZONDER honorariumsupplement, moet u geen voorschot betalen. Indien u ervoor kiest om verzorgd te worden in een individuele kamer volgens de verschillende statuten van de artsen, dan moet u wel een voorschot betalen (verschillend per ziekenhuis).