Verwittigen bij financiële problemen

Raadpleeg altijd eerst de sociale dienst van het ziekenhuis voor u iets onderneemt.

De maatschappelijk werk(st)er van de pediatrische afdeling of de dienst waar uw kind werd opgenomen kan uw vragen beantwoorden en u bijstaan om problemen te vermijden bij de betaling van de ziekenhuisfactuur.

Indien u denkt dat er een fout staat in de factuur, kunt u ook contact opnemen met uw ziekenfonds om dit na te gaan.

De kosten voor de ziekenhuisopname van een kind worden gedeeltelijk vergoed door het ziekenfonds of de Hulpkas voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Sommige supplementen, zoals bij een opname in een individuele kamer, worden niet vergoed. Die kunnen wel gedekt zijn door uw eventuele
hospitalisatieverzekering.

OPGELET: kiezen voor een individuele kamer kan leiden tot hoge bijkomende kosten.

Bijkomende hospitalisatieverzekering?

Een hospitalisatieverzekering is een bijkomende verzekering bovenop de ziekteverzekering, die u kunt afsluiten bij een ziekenfonds of een private verzekeraar. Ze vergoedt de betaalde kosten na tussenkomst van het ziekenfonds.

Elk ziekenfonds en elke verzekeraar stellen uiteenlopende formules voor.

U kunt ook uw kinderen laten verzekeren (zelfs op kot of bij alternerende zorg), en ook die van uw partner (ook indien u niet bent gehuwd of wettelijk samenwoont).

Welke kosten worden gedekt door de hospitalisatieverzekering?

Naargelang de polisvoorwaarden, kunnen volgende kosten gedekt zijn:
– hospitalisatiekosten: honoraria voor medische zorgen, de prijs van de kamer, de kosten voor geneesmiddelen, voor medisch materiaal enz.
– raadplegingen in het ziekenhuis, geneesmiddelen, kosten voor radiologie, een maand voor en drie maanden na de ziekenhuisopname. De termijnen kunnen verschillen naargelang de polis.
– een thuisverpleger voor uw kind.
– sommige specifieke behandelingskosten, zoals voor kanker of ernstige ziekten, al dan niet gepaard met een ziekenhuisopname, kunnen naargelang de polis gedekt zijn door een aanvullende verzekering.

Lees uw polis zorgvuldig indien u kiest voor een eenpersoonskamer, om te zien of deze optie en de bijhorende supplementen inbegrepen zijn!

De meeste polissen hanteren een vrijstelling. Contracten zonder vrijstelling zijn doorgaans duurder of hanteren een vrijstelling in geval van ernstige ziekte.

Indien het ziekenhuis geen overeenkomst heeft met uw verzekeraar, moet u de volledige factuur eerst zelf betalen aan het ziekenhuis en dit bedrag vervolgens terugvorderen van uw verzekeraar.

Het hospitalisatieverzekeringscontract verhindert niet dat u een vrije keuze mag maken in welk ziekenhuis u uw kind wil laten verzorgen.