Wachtdiensten

Moet uw kind een arts raadplegen buiten de gebruikelijke bezoekuren?

Tracht in de mate van het mogelijke , de spoeddiensten van het dichtstbijzijnde ziekenhuis te vermijden, om de dienst niet onnodig te overbelasten.

Raadpleeg liever een wachtdienst voor een huisbezoek, of maak een afspraak met een huisartsenwachtpost.

 • Brusselse Wachtdienst 02/201 22 22
 • SOS Médecins 02/513 02 02
  • Mobiele wachtdienst: huisartsen die aan huis komen in het Brussels Gewest
  • Deze dienst is 24/7 toegankelijk.
  • Vaste wachtdienst: wachtpost naast de spoeddienst van de Cliniques Universitaires Saint-Luc
  • Hippocrateslaan 10 in 1200 Brussel – 7/7 dagen, op weekdagen van 8u00 tot 23u0 en in het weekend van 9u00 tot 23u00
 • Médi-Garde 02/479 18 18

 

 

Tandartsen van wacht

 • Service de garde dentaire asbl 02/426 10 26
  Weekdagen: van 19u tot 23u
  Zaterdag: van 8u tot 19u
  Zon- en feestdagen: van 8u tot 17u
  Brugdagen: van 8u tot 17uMeer over tandzorg aan huis: hier

 

Apothekers van wacht

De apothekers van wacht komen tegemoet aan elke dringende behoefte aan geneesmiddelen. Zij kunnen een wachttarief aanrekenen.

U vindt de apotheken met wachtdienst, hun locatie (op een kaart) en hun telefoonnummer op de website van de Algemene Farmaceutische Bond. Of raadpleeg de website van de Apothekersvereniging van Brussel (AVB).

U kunt de wachtdienst van apothekers contacteren op het nummer 0903/99 00 (1,5€/min)

 

Numéros de garde

 • Ambulances en brandweer 112
 • Politie 101
 • Antigifcentrum 070 245 245
 • Awel (jongerenfoon) 102 (gratis)
 • Druglijn 078 15 10 20
 • Zelfmoordlijn 1813
 • Child Focus 116 000