Jongeren krijgen een stem in het coronaverhaal

Het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum Kinderrechten organiseren een online-enquête bij 8- tot 17-jarigen, om te peilen naar hun ervaringen en behoeften in coronatijden. Zo krijgen kinderen en jongeren ook een stem in het coronadebat.

De coronacrisis raakt iedereen van ons. Zeker kinderen en jongeren worden fel getroffen in hun dagelijkse leven: de structuur van de school verdwijnt, de contacten met vrienden en leeftijdsgenoten zijn schaars, de vrijheid is beperkt.

In de persconferenties van de Veiligheidsraad, het advies van de experten en het publieke debat heeft men evenwel weinig oog voor het perspectief van kinderen en jongeren. Hun inspraak in de coronamaatregelen en de exitstrategie is bijna onbestaande.

#jongerenovercorona 

Aan de hand van de online-enquête willen de initiatiefnemers deze doelgroep een stem geven. Ze krijgen vragen voorgeschoteld over thuis, schoolwerk, contact met vrienden, hoe ze zich voelen, waar ze zich zorgen over maken en wat helpt in coronatijden.

De enquête loopt van maandag 11 tot en met zondag 17 mei en krijgt de steun van het maatschappelijk geëngageerde onderzoeksbureau Indiville. De resultaten worden bekendgemaakt op de sociale media en vertaald naar het beleid.

Hoe meer respons, hoe luider de stem

Geïnteresseerden kunnen de enquête hier anoniem invullen. Lukt het niet zo goed, of is de vragenlijst moeilijk te begrijpen of te beantwoorden? Dan is het zeker oké wanneer een volwassene de enquête als interview afneemt, telefonisch of op een andere digitale manier, en dan zelf de antwoorden invult of aanvinkt.

→ Bekijk de oproep van de Kinderrechtencommisaris om de enquête in te vullen

→ Bekijk ook de video met resultaten van de online-enquête