Jules Bordet Instituut (IZZ)

Contact

Adres: Mijlenmeersstraat 90 - 1070 Anderlecht
Telefoon: 02/ 541 31 11
Website: https://www.bordet.be/nl


Over

Het Jules Bordet Instituut is een gespecialiseerde zorginstelling voor de behandeling van kanker bij volwassenen. Het beschikt dus niet over een dienst Pediatrie maar vangt wel kinderen en jongeren op uit andere ziekenhuizen, voor een ambulante behandeling.


Beschikbare diensten

Er worden geen minderjarige patiënten opgenomen in het Jules Bordet Instituut. Zij kunnen wel een beroep doen op de expertise van de artsen op de dienst Radiotherapie.


Spoeddienst

Neonatologie

Soort dienst

N*


Informatie voor de ouders

Moeder-kind kamer

Het Bordet Instituut is een centrum voor de behandeling van tumors. Er is geen pediatrische hospitalisatie of wachtdienst. Het UMC Sint-Pieters dat zich net naast het Bordet Instituut bevindt, neemt wel kinderen op en beschikt over een pediatrische wachtdienst.


Maaltijden voor de begeleider

Het restaurant bevindt zich op de eerste verdieping en is op werkdagen open van 8 uur tot 18 uur (gesloten in het weekend).

Contact: 02/541 36 86


Toegankelijkheid

Met de wagen

Opgelet: er is eenrichtingsverkeer in de Waterloolaan.

-Deelwagens: er bevinden zich CAMBIO-standplaatsen niet ver van het Instituut.


Met het openbaar vervoer

Metro, tram, MIVB, TEC, DE LIJN

• Metrolijnen: 2 – 6 (halte HALLEPOORTof MUNTHOF)
• Trams : 3 – 4 – 33 – 51 (halte HALLEPOORT)
• Bussen MIVB: 27 – 48 (halte HALLEPOORT of SINT-PIETERSZIEKENHUIS)
• Bus TEC: 365a – W (halte HALLEPOORT)
• Bus DE LIJN: 134 – 136 – 137 (halte HALLEPOORT)

! Opgelet, niet verwarren:
de haltes van de trams en bussen Bordet Station en Jules Bordet hebben niets te maken met het Jules Bordet Instituut.


Parking

Parking Hallepoort: betaalparking (Waterloolaan 103A, 1000 Brussel) onder het park dat zich tegenover het Instituut bevindt. Ingang ter hoogte van de Munthofstraat. Als patiënt van het Instituut krijgt u een kleine tariefvermindering: u kunt zich hiervoor tot het onthaal van de raadplegingen wenden.


Dienst pediatrie

Omschrijving pediatrische afdeling

Het Bordet Instituut behandelt tumors. Het heeft geen pediatrische hospitalisatiedienst maar kinderen kunnen er ambulant voor bestraling terecht.
Ter info: radiotherapie vormt een van de 3 pijlers in de behandeling van patiënten met kanker. De helft van de patiënten krijgt op een gegeven moment bestraling.

Deze behandeling kan leiden tot genezing, de levenskwaliteit verbeteren of pijn verlichten.
Bij radiotherapie wordt dagelijks bestraling toegediend en dit soms dagen na elkaar.

Wanneer een kind met radiotherapie moet worden behandeld, bespreekt de arts met de ouders alle fysiologische gevolgen op korte en middellange termijn van de dagelijkse behandeling (5 sessies per week).

Het team stelt het kind gerust en legt uit wat het doel is van de behandeling en dat het voor een optimale behandeling rustig moet blijven (niet bewegen) tijdens de therapie.

De arts bakent de behandelingszone nauwkeurig af met behulp van een scanner.

Vervolgens brengt hij gekleurde lijntjes aan op de huid zodat de stralenbundel precies op de behandelingszone kan worden geplaatst.

De arts bepaalt de behandeling in overleg met de fysicus die waakt over de kwaliteit, de relevantie van het beeld en de afstelling van de apparaten. De verpleegkundige zorgt ervoor dat het kind correct op de simulatie- en behandelingstafel ligt.

De behandeling is pijnloos en vergt geen bijzondere voorzorgen voor de sessie, uitgezonderd voor bestralingen van de buik- en bekkenholte die misselijkheid en braken kunnen veroorzaken. Kinderen jonger dan 3 jaar worden soms verdoofd voor de behandeling. De therapie duurt slechts een voormiddag.

Kinderen die toegelaten worden in het Jules Bordet Instituut voor ambulante behandelingen worden gestuurd door andere ziekenhuizen zoals het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola en het UMC Sint-Pieters.


Psychologische begeleiding van het kind en het gezin

Indien nodig zorgt het team van het ziekenhuis waar het kind is opgenomen voor de psychologische opvolging van het kind en de ouders.


Infrastructuur

Een wachtzaal met speelgoed, fietsjes enz. staat ter beschikking van de kinderen. Er is geen enkele verzorgingsplek voorzien voor de kinderen.


Diensten op de kamer

Ziekenhuisdiensten

Sociale dienst

Algemene telefoon

02/541 36 46 - 02/541 34 27


Email

francoise.depoortere@bordet.be


Dienst patiëntenfacturatie

Tel

02/541 39 91


Email

facturation-recouvrement@bordet.be


Uurregeling

Van 8.30 uur tot 12.30 uur: maandag tot donderdag / van 14 uur tot 16 uur: woensdag / gesloten: vrijdag


Locatie

Ingang via Waterloolaan 121


Culturele bemiddeling

Tel

02/541 36 19


Locatie

Aan de onthaalbalie (Het is aangeraden uw aanvraag in te dienen zodra u de datum van uw consultatie kent).


Bemiddelingsdienst

Tel

02/541 35 11


Email

mediation-ombudsdienst@bordet.be


Morele en spirituele bijstand

Katholieke hulp

Enkel wie bijstand heeft gevraagd van een moreel consulent of een eredienstbeoefenaar zal bezoek van hen krijgen. Vraag dit aan bij de hoofdverpleegkundige op het moment van de ziekenhuisopname.


Joodse hulp

Enkel wie bijstand heeft gevraagd van een moreel consulent of een eredienstbeoefenaar zal bezoek van hen krijgen. Vraag dit aan bij de hoofdverpleegkundige op het moment van de ziekenhuisopname.


Lekenbijstand

Enkel wie bijstand heeft gevraagd van een moreel consulent of een eredienstbeoefenaar zal bezoek van hen krijgen. Vraag dit aan bij de hoofdverpleegkundige op het moment van de ziekenhuisopname.


Moslimbijstand

Enkel wie bijstand heeft gevraagd van een moreel consulent of een eredienstbeoefenaar zal bezoek van hen krijgen. Vraag dit aan bij de hoofdverpleegkundige op het moment van de ziekenhuisopname.


Protestantse bijstand

Enkel wie bijstand heeft gevraagd van een moreel consulent of een eredienstbeoefenaar zal bezoek van hen krijgen. Vraag dit aan bij de hoofdverpleegkundige op het moment van de ziekenhuisopname.


Financiële Info

Voorschotten en tarieven

U wordt verzocht de consultatie te betalen bij uw inschrijving aan de onthaalbalie, behalve wanneer u recht heeft op de derdebetalersregeling.
Patiënten die een verhoogde tegemoetkoming genieten, hebben recht op een voordelig tarief.


Geschillendienst

02/541 34 08

Van 8.30 uur tot 17 uur.


Betalingswijze

U kunt enkel elektronisch betalen (geen contant geld).Toegangsplan