Kinderpsychiatrie: het kinderziekenhuis wil screening en vroegtijdige behandeling versterken

Het Kinderziekenhuis (H.U.B) maakt meer ruimte vrij voor eerstelijnspsychologie naast zijn consultaties voor kinderpsychiatrie, neurokindergeneeskunde en pijn. Zo groeit het zorgaanbod voor kinderen en jongeren.

Bedoeling? Hulp voor patiënten die wegens de afstand of het financiële plaatje slechts moeizaam de weg naar psychologische zorg vinden, maar ook bijdragen tot vroegtijdige opsporing van stoornissen met het oog op een snellere diagnose, hulp bij sociale aanpassing, het aanbieden van aangepaste begeleiding en ondersteuning voor eventuele geassocieerde stoornissen.

{Persbericht van het kinderziekenhuis}

Vergoede en bijzonder toegankelijke sessies

Iederéén kan zich op een bepaald moment in zijn/haar leven psychisch kwetsbaar voelen. Elke situatie vergt dan bijzondere zorg. Deze terugbetaalbare en bijzonder toegankelijke sessies zijn bedoeld voor kinderen en jongeren en hun families die kwetsbaar zijn wat psychisch welzijn aangaat, of die met ernstigere psychologische problemen af te rekenen hebben.

Intramurale en extramurale consultaties

De eerstelijnsconsultaties worden verzorgd door professionals van het Kinderziekenhuis. Ze kunnen plaatsvinden in het ziekenhuis of daarbuiten, in het netwerk (huistaakscholen, PMS, ONE-consultaties, medisch centrum enz.). Indien nodig, en als u ermee akkoord gaat, kan de eerstelijnspsycholoog de zorg ook samen met andere gezondheidsprofessionals organiseren en coördineren.

De werkdomeinen zijn perinatale zorg, pijnbestrijding, autismespectrumstoornissen, neuro-ontwikkelings- en eetstoornissen, somatische symptomatologie, leerproblemen, schoolfobie en signalen van depressie of van gevaarzucht. Het is de bedoeling vroegtijdig in te grijpen om kinderen, jongeren en ouders te helpen. Indien nodig worden ze dan doorverwezen naar gespecialiseerde hulp.

Het H.U.B biedt de keuze tussen netwerken voor kinderen, jongeren of – vanaf de overgangsleeftijd – voor volwassenen

Kinderen en jongeren kunnen tot en met hun 23e terecht bij onze psychologen van het ‘kinderen en adolescenten’-netwerk; vanaf hun 15e kunnen ze echter ook een beroep doen op het netwerk voor volwassenen in het Erasmeziekenhuis. Het is erg belangrijk om vanaf die overgangsleeftijd die zo cruciaal is bij het ontstaan van problemen, zelf die keuze te maken volgens eigen behoeften!

Hoe krijg je in de praktijk toegang tot deze sessies kinderpsychiatrie in het Kinderziekenhuis

  • De eerstelijnsconsultaties, georganiseerd in het kader van een RIZIV-conventie, geven recht op individuele of groepssessies.
  • Een medisch voorschrift is niet vereist: de eerstelijns psychologische zorg is direct toegankelijk.
  • U moet wél in orde zijn met de ziekteverzekering om recht te hebben op dit aanbod.
  • Het RIZIV neemt het grootste deel van de prijs van de sessie rechtstreeks voor zijn rekening, via het derdebetalerssysteem. Tijdens uw sessie betaalt u uw psycholoog enkel het gedeelte dat voor uw rekening is:
  • bij individuele sessies is de eerste individuele sessie kosteloos; daarna wordt dat 11 euro, of – als u recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming – 4 euro;
  • bij groepssessies betaalt u 2,5 euro;
  • het aantal sessies dat over een periode van 12 maanden wordt terugbetaald, is afhankelijk van de aard van de zorg die u in ons netwerk ontvangt, en van de aard van de sessies: 10 tot 20 individuele sessies, of 8 tot 15 groepssessies.