Koester maakt thuiszorg van zieke kinderen mogelijk

Het initiatief koester (Kinder Oncologische Eenheid voor Specifieke Thuiszorg en Rehabilitatie) van het Kinderkankerfonds kwam tot stand vanuit de wil om palliatieve thuiszorg voor kinderen met kanker mogelijk te maken.

Koester bevordert het thuis verder zetten van de behandeling van kinderen met kanker. Het project biedt eveneens thuisbegeleiding en specifieke psychosociale zorgen aan. Het team bestaat uit 4 verpleegkundigen (24/7 beschikbaar), kinderoncologen, kinderpsychologen en een sociaal verpleegkundige.

Het koester-aanbod:

  • Curatieve zorg aan huis zodat het kind minder in het ziekenhuis moet opgenomen worden.
  • Palliatieve zorg zodat het kind in de palliatieve fase kan verblijven in de geborgenheid van zijn eigen gezin.
  • Postpalliatieve zorg: opvang en begeleiding van een gezin na het overlijden.

→ Meer lezen : hier