Meer emotionele zorg voor zwangere en net bevallen vrouwen

Een nieuw opgericht expertisenetwerk werkte een draaiboek uit voor gynaecologen, vroedvrouwen en huisartsen. Het wil de aandacht vestigen op de emotionele zorg voor vrouwen tijdens de zwangerschap en na de bevalling. Vandaag ligt de focus nog te veel op de fysieke gezondheid.

Mentale problemen, zoals angsten en depressieve gevoelens, komen nochtans voor bij 20% van de vrouwen tijdens de zwangerschap en na de bevalling. Zelf voelen ze de druk om te beantwoorden aan de sociale verwachtingen, de spreekwoordelijke ‘roze wolk’. De zorgprofessionals die hen begeleiden beperken zich dan weer tot het nakijken van de lichamelijke toestand.

Draaiboek

Tegen die achtergrond ontwikkelde UZGent een draaiboek op maat van de zorgverleners die zwangere vrouwen begeleiden. Het moet helpen om mentale problemen vroegtijdig op te sporen door de risicofactoren in kaart te brengen aan de hand van een reeks vragen. Het draaiboek omvat concrete suggesties om de vrouw door te verwijzen naar de huisarts of eventueel meer gespecialiseerde hulp.

Proefproject

Het belang van het opvolgen van psychische problemen tijdens de zwangerschap bleek al uit een proefproject uit 2016. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen breidt het nu uit over heel Vlaanderen. Dankzij de oprichting van het ‘Expertisenetwerk voor Perinatale en Mentale Gezondheid’ kunnen gespecialiseerde centra ervaringen en expertise uitwisselen. Het draaiboek betekent pas een eerste stap. Later volgen nog sensibiliseringscampagnes en opleidingen voor de zorg- en hulpverleners.