Mucoviscidose toegevoegd aan het bevolkingsonderzoek

Dankzij het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen kunnen ouders hun baby’s kort na de Dankzij het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen kunnen ouders hun baby’s kort na de geboorte gratis laten screenen op een aantal aangeboren aandoeningen. Vanaf 1 januari 2019 maakt ook mucoviscidose daar deel van uit.

Het screenen in het kader van het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen (een initiatief van de Vlaamse overheid) betreft ziekten die meestal pas later tot uiting komen. Het onderzoek biedt ouders de kans om bij hun pasgeboren baby 11 mogelijke aangeboren aandoeningen te laten opsporen via de afname van een bloedstaal uit de rug van het handje tussen de 72 en 96 uur na de geboorte. Het gaat om zeldzame ziekten met vaak ernstige gevolgen. Hoewel dit onderzoek niet verplicht is, kent de screening dankzij de inspanningen van de materniteiten, vroedvrouwen en screeningscentra een participatiegraad van meer dan 99%.

Toevoeging screening mucoviscidose

Vanaf 1 januari 2019 wordt de opsporing van mucoviscidose als 12de aandoening aan het bevolkingsonderzoek toegevoegd. Een diagnose voor de leeftijd van 2 maanden en de opstart van een behandeling voordat er duidelijke symptomen zijn, kan ervoor zorgen dat het ziekteverloop minder snel gaat en de behandeling in de eerste levensjaren minder zwaar is. Er is dan nog een voordeel in de groei en de voedingstoestand die met de ziekte gepaard gaat, de longen worden minder snel aangetast en de patiënten leven langer. Het opsporen van mucoviscidose zal gebeuren op het hetzelfde bloedstaal.

Mondelinge toestemming, schriftelijke weigering

Ook nieuw vanaf 1 januari is dat de deelname aan de screening enkel nog enkel gebeurt met mondelinge toestemming van de ouders, en nadat zij voldoende geïnformeerd zijn. De vroedvrouw noteert hun akkoord op het bloedkaartje van de bloedprik doet. Bij weigering moeten de ouders een schriftelijke bevestiging geven.

Campagne en website

Zowel zorgverleners (gynaecologen, vroedvrouwen, kinderartsen, huisartsen,…) als jonge of aanstaande ouders zullen vanaf januari gesensibiliseerd worden via een informatiecampagne.

Meer info over het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen en een informatiefolder zijn beschikbaar zin op de website www.aangeborenaandoeningen.be. 

(Bron: Agentschap Zorg & Gezondheid)