LM – MutPlus

Contact

Adres: Koninginneplein 51-52 1030 Schaerbeek
Telefoon: 02 209 48 11
Website: https://www.lm-ml.be/nl
E-mail : infonl@mutplus.be


Over

ML Mut Plus maakt deel uit van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten (400 – blauwe klevers). De mutualiteit is aanwezig in Brussel, Vlaams-Brabant, het westen van Henegouwen en Waals-Brabant. Hieronder vindt u alle voordelen en diensten van ML Mut Plus met betrekking tot kinderen, en meer algemeen de perinataliteit.  


Ziekenhuisopname

De onderlinge Verzekeringsmaatschappij Hospitaal Plus kent een premievrijstelling toe voor kinderen tot en met 7 jaar voor de Hospitalisatieverzekering Hospitaal Plus en een tandzorgverzekering Denta Plus indien één van beide ouders ook is verzekerd via dit verzekeringsproduct (Hospitaal Plus 100, 200 en/of Denta Plus). Dat betekent dus dat de hospitalisatieverzekering en tandzorg gratis zijn voor kinderen tot en met 7 jaar.

Rooming-in

Om het verblijf van kinderen (jonger dan 12 jaar) draaglijker te maken, voorziet ML MUTPLUS.be een tegemoetkoming voor ‘rooming-in’. Een ouder kan de nacht doorbrengen op de kamer van het kind of in een ziekenhuisverblijf, met een tegemoetkoming van €7,50 per dag, van de 2de tot de 7de dag van de ziekenhuisopname.

Ernstige ziekte

 • Loopbaanonderbreking voor de ouder

Iemand in uw onmiddellijke omgeving is ziek. Er bestaan verschillende vormen van loopbaanonderbreking, zodat u zorgt kunt dragen voor een zieke:

•    verlof voor medische bijstand;
•    palliatief verlof.

Meer weten over de verschillende tegemoetkomingen? Neem contact op met de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening), klik op ‘Infobladen Werknemers’ en kies ‘verlof voor medische bijstand’ of ‘palliatief verlof’.

 • Vakanties voor ernstig zieke kinderen

ML kent een tegemoetkoming toe van 22 euro per overnachting met een maximum van 14 overnachtingen per kalenderjaar, voor specifieke verblijven in binnen- of buitenland voor kinderen met kanker, diabetes, obesitas of mucoviscidose.

 • Dagopvang in een palliatief zorgcentrum

Dagopvang in een centrum voor palliatieve zorgen kan een oplossing vormen voor mensen die niet thuis willen of kunnen verzorgd worden. Zij ontvangen een tegemoetkoming van 5 euro per dag, met een maximum van 75 dagen per kalenderjaar.

 • Kortverblijf

U hebt zorg en voortdurend toezicht nodig, maar uw familie of mantelzorger kan deze taak tijdelijk niet opnemen? Dan kan u gedurende deze periode in een zorginstelling verblijven. MUTPLUS.be ​komt tussen a rato van 10* euro per nacht, met een maximum van 30 overnachtingen per kalenderjaar. Het verblijf moet plaatsvinden in een door de mutualiteit erkende instelling en minstens 3 nachten duren. De tegemoetkoming kan in geen geval hoger zijn dan de vraagprijs.

Na het kortverblijf moet u verplicht terugkeren naar de thuissituatie. Het verblijf mag in geen geval een overgangsregeling zijn richten definitieve opname in een zorginstelling.

 • Herstelverblijf

ML komt tussen in de kosten voor een herstelverblijf tot 29 euro per nacht en tot 60 overnachtingen per jaar. Indien u recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming bedraagt de terugbetaling tot 32 euro per nacht.  Ook uw verplaatsingskosten worden vergoed op basis van de prijs van een treinticket in tweede klasse.

Een herstelverblijf is mogelijk in vakantiecentrum Liberty in Blankenberge.

Thuiszorg

 • Oppasdienst zieke kinderen

Een oppas voor een ziek kind is soms moeilijk te vinden. De mutualiteit kent voor kinderen vanaf 3 maanden tot en met 13 jaar een tegemoetkoming toe van €10/uur in de kosten voor de oppas, voor zover de oppasdienst erkend is door ONE, het Gewest, de provincie of de gemeente. De tegemoetkoming is beperkt tot maximum 10 uur per dag en 9 dagen per kalenderjaar. De oppasdienst voor zieke kinderen kan na de aanvraag ten vroegste de volgende dag beginnen vanaf 7 uur. De uren voor thuisoppas moeten altijd liggen tussen 7 en 20 uur en uitsluitend op weekdagen. U kan contact opnemen met de oppasdienst voor zieke kinderen op het nummer 02 209 49 76 en dit 24/7.

 • MATPLUS thuiszorgwinkel

MATPLUS vzw, de thuiszorgwinkel die medisch, sanitair en kinderverzorgingsmateriaal verhuurt en verkoopt, heeft ook een interessant aanbod voor de opvoeding van uw baby. Leden van MUTPLUS.be krijgen een korting van 15%. Bezoek www.matplus.be voor meer informatie, of neem contact met ons per mail mat mat@mutplus.be of per telefoon op 02 759 70 42.

 • Thuisverpleging

(Niet gedekt door de verplichte ziekteverzekering)

Leden krijgen een tegemoetkoming van 50 % voor verpleegkundige zorgen aan huis, die niet vallen onder de verplichte ziekteverzekering en die worden verstrekt door een dienst voor thuisverpleging. Dit geldt voor:

Aan– en uitkleden zonder toilet, bloeddruk meten, oogdruppels toedienen, geneesmiddelen klaarleggen, een steunverband aanbrengen aan de onderste ledematen, bloedsuikergehalte meten…

Het totale toegekende bedrag per lid en per kalenderjaar bedraagt €100.

 • Ziekenvervoer

Voor het niet-dringend ziekenvervoer werken we voor het vervoer per ziekenwagen, lichte sanitaire wagen, taxi en vervoer door een vrijwilligersorganisatie, met de Mutas-oproepcentrale. Om gebruik te maken van deze dienst kan u de Mutas-oproepcentrale bereiken op het nummer 078 15 95 95.

Mutas zal voor u het meest geschikte vervoermiddel bepalen. Voor bepaalde vervoeren zal u slechts een beperkt remgeld dienen te betalen. Maar ook de leden die met hun eigen wagen of de wagen van een derde bepaalde verplaatsingen naar een ziekenhuis maken, kunnen rekenen op een kilometervergoeding. Voor personen die nierdialyse of een behandeling tegen kanker (radiumtherapie, chemotherapie, follow-up) volgen, is er een speciale regeling uitgewerkt.

Download de brochure.

Voor dringend ziekenvervoer wordt de tegemoetkoming toegekend voor elk traject waar de begunstigde echt gebruik van maakt en bedraagt 50% van de wettelijk vastgelegde tarieven voor vervoer met de ziekenwagen of helikopter in het kader van de verplichte ziekteverzekering en 10% van de wettelijk vastgelegde tarieven voor vervoer met de ziekenwagen of helikopter in het kader van aanvullende diensten. De totale tegemoetkoming bedraagt dus 60% van de wettelijk vastgelegde tarieven. Het deel ten laste van de aanvullende diensten is beperkt tot €100 per traject voor de begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming, zoals voorzien in de verplichte ziekteverzekering, en tot € 80 voor de andere begunstigden. Onder ‘traject’ verstaan we de heen- en terugreis samen.

Handicap

 • Gehoortest pasgeboren baby’s

Slechthorendheid is een beperking die men kan vaststellen bij pasgeboren kinderen. Daarom betaalt ML MUTPLUS.be een eenmalige tegemoetkoming van € 10 voor de kosten van de screening van slechthorendheid bij zuigelingen.

 • Vakanties voor kinderen met een beperking

ML komt tussen in de kosten voor de vakantie van kinderen met een beperking: tot 22 euro per overnachting. De kinderen met een beperking krijgen een verhoogde kinderbijslag en hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming (BIM-statuut). ML komt tussen voor maximum 14 overnachtingen per jaar.

Uitlenen van apparatuur

Dankzij vzw Mat-Plus kunt u kostelijk medisch materiaal lenen dat u tijdelijk nodig hebt: krukken, ziekenhuisbed, decubitusmatras, rollator met 4 wielen, serumhouder, afkolftoestel, digitale babyweegschaal zijn slechts enkele voorbeelden van het ruime aanbod aan hulpmiddelen bij MATPLUS. Bezoek www.matplus.be voor de lijst met beschikbaar materiaal, of neem contact met per mail mat mat@mutplus.be of per telefoon op 02 759 70 42. U moet enkel een medisch attest voorleggen om een beroep te doen op deze dienst.

Download de brochure.

 • Incontinentie

Voor kinderen van 4 tot 15 jaar met plasproblemen is het soms moeilijk om in de handel aangepaste oplossingen te vinden. Daarom breidden we ons productgamma uit met de producten van iD COMFY JUNIOR.
Dit assortiment is perfect afgestemd op kinderen en volwassenen met incontinentieproblemen. Het uniseks beschermingsmateriaal biedt kinderen zekerheid, comfort en discretie dankzij tal van voordelen. Het aanbod omvat twee broekjes en een luier voor kinderen.

Restituties en voordelen

 • Geboorte en adoptie

MutPlus kent een premie toe die kan oplopen tot 370 euro. U ontvangt bovendien een geboortepakket. De premie wordt toegekend voor elke baby bij de geboorte van meerlingen.

 • Borstvoedingspremie

Aangezien borstvoeding goed is voor de ontwikkeling van de baby, beloont MutPlus vrouwen die borstvoeding geven met een premie van 125 euro per periode van 2 maanden borstvoeding. Die wordt toegekend voor maximum 6 maanden en bedraagt maximum 375 euro. Hij wordt zoveel keren uitgereikt als er kinderen borstvoeding krijgen.

 • Aankoop luiers

Luiers aankopen neemt een flinke hap uit het gezinsbudget. Daarom biedt de mutualiteit een tegemoetkoming van maximum €75 per kalenderjaar voor de aankoop van luiers voor kinderen tot en met 2 jaar. Die wordt gestort aan de ouder van wie het kind ten laste is en kan niet hoger zijn dan 150 euro per kind over de volledige voorziene periode.

 • Terugbetaling remgeld

Bij LM MUTPLUS.be krijgt u een terugbetaling van het remgeld voor kinderen tot en met 17 jaar met een geldig Globaal Medisch Dossier. Dit betekent dat een bezoek aan een geconventioneerde huisarts of geneesheer-specialist volledig gratis is. Het remgeld is het verschil tussen het vastgelegde honorarium en wat de ziekteverzekering terugbetaalt. De gevraagde supplementen, zoals door niet-geconventioneerde artsen, zijn voor uw rekening.

 • Kinderopvang of onthaalmoeder

ML MUTPLUS.be wil kinderen stimuleren in hun ontwikkeling en sociale vaardigheden. Daarom ontvangt u een terugbetaling van 60 euro per kalenderjaar voor alle kinderen tot en met 2 jaar, die aangesloten zijn bij de mutualiteit en verblijven bij een erkende kinderopvang of onthaalmoeder. De terugbetaling kan nooit meer bedragen dan het werkelijk betaalde bedrag.

 • Kraamzorg en begeleiding
 • Perinatale kinesitherapie: ML MUTPLUS.be kent een terugbetaling toe voor perinatale kinesitherapie, zodat moeders in de beste omstandigheden bevallen en snel weer in vorm zijn. De tegemoetkoming bedraagt 5 euro per sessie met een maximum van 9 sessies per zwangerschap.
 • Zwangerschapsyoga: bewegen en sporten is gezond tijdens de zwangerschap… maar niet elke vorm van sport. Daarom kennen wij een terugbetaling van maximum 5 euro toe per zwangerschapsyogales, met een maximum van 9 lessen per zwangerschap of maximum 45 euro voor alle lessen samen, indien er niet per les betaald wordt.
 • Zwangerschapszwemmen: net als voor zwangerschapsyoga, kennen wij een terugbetaling van maximum 5 euro toe, met een maximum van 9 beurten per zwangerschap of maximum 45 euro voor alle beurten samen, indien er niet per beurt betaald wordt.

De verschillende terugbetalingen in het kader van de perinatale begeleiding (perinatale kinesitherapie, zwangerschapsyoga en zwangerschapszwemmen) kunnen gecombineerd worden, maar de totale tegemoetkoming kan nooit meer bedragen dan 45 euro per kalenderjaar. De perinatale begeleiding moet lopen tussen 3 maanden voor en 1 jaar na de bevalling.

 • Vaccins

Om ziekten en aandoeningen te voorkomen, is een vaccinatie altijd nuttig. Daarom krijgen leden van MUTPLUS.be een tegemoetkoming in de kosten van alle erkende vaccins in België. Die bedraagt maximum 15 euro per lid en per kalenderjaar. Het totale bedrag van de tegemoetkoming kan niet meer bedragen dan de totale kostprijs die het lid betaalde. Voor reisvaccinaties die geregistreerd zijn bij de FOD Volksgezondheid in België, wordt een specifieke tegemoetkoming van maximum 25 euro per lid en per kalenderjaar voorzien.

 • Kraamzorg

De mutualiteit kent een tegemoetkoming toe aan moeders die een beroep doen op een erkende dienst voor kraamzorg. Die wordt toegekend voor een periode van drie maanden na de geboorte of tot drie maanden na het vertrek van de pasgeboren baby uit het ziekenhuis. De tegemoetkoming bedraagt 5 euro per gepresteerd uur, met een maximum van 30 uur per bevalling.

 • Babyzwemmen

U wil uw baby laten wennen aan het water en schrijft hem in voor sessies babyzwemmen? Dat kunnen we alleen maar toejuichen en daarom verleent LM MUTPLUS.be een tegemoetkoming in het inschrijvingsgeld met een maximum 40 euro per kalenderjaar.

 • Psychologische begeleiding kinderen en jongeren

Alle jongeren die recht hebben op kinderbijslag kunnen tegemoetkomingen krijgen voor:

 • 20 euro voor 6 sessies bij een psycholoog of psychotherapeut. Dus maximum 120 euro per kalenderjaar.
 • 60 % van de kostprijs van een cursus mindfulness, met een maximum van 120 euro per kalenderjaar. ​​

U kunt ook de psychotherapie en mindfulness combineren. Het totale bedrag blijft 120 euro per kalenderjaar.

 • Brillen

De mutualiteit vergoedt elk jaar een bedrag van 50 euro voor de aankoop van een bril, brilglazen of contactlenzen met dioptrie. Voor wie jonger is dan 18 jaar: voor een eerste aflevering is een tegemoetkoming altijd mogelijk. Uw laatste tegemoetkoming dateert al van minstens 2 jaar geleden, behalve indien het verschil in dioptrie minstens 0.5 met je vorige glazen bedraagt. In dat geval geldt er geen wachttijd; ongeacht uw dioptrie.

ML betaalt maximum 50 euro terug per jaar voor de aankoop van oogpleisters tot en met de leeftijd van 10 jaar.

 • Orthodontie
 • De verplichte ziekteverzekering voorzien twee tegemoetkomingen voor orthodontie:Voor kinderen jonger dan 9 jaar (vroege orthodontische behandeling)

U krijgt een tegemoetkoming voor de correctie van:

 • de frontale en laterale kruisbeten;
 • de frontale en laterale dwangbeten;
 • de positie van de snijtanden ;
 • het ruimtegebrek gedurende de wisselfase.

De forfaitaire tussenkost bedraagt 289,14 euro. Hebt u recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan ontvangt u 385,52 euro.

Wat moet u doen?
U hoeft zelf niets te doen. De orthodontist moet alleen een bericht sturen naar de mutualiteit met het attest van de verstrekte zorgen. U ontvangt de helft van het bedrag bij het opstarten van de behandeling, de andere helft aan het einde.

Voor jongeren tot 22 jaar (regelmatige orthodontie)

U krijgt een tegemoetkoming voor orthodontie tot 22 jaar. De bedragen liggen vast, ongeacht de technieken en/of apparaten die uw orthodontist gebruikt.

 • Logopedie

Tegemoetkomingen:

– 10 euro per sessie, met een maximum van 100 sessies
– 10 euro voor bilan met een maximum van twee tegemoetkomingen (eenmaal per 6 maand)

Sociale dienst

De Dienst Maatschappelijk Werk is een algemene sociale dienst, praktijkgericht en bereikbaar, waar u elke dag terecht kunt zonder afspraak (of op afspraak buiten de openingsuren).

De maatschappelijk werkers bevorderen elke dag de solidariteit en de maatschappelijke gelijkheid aan de hand van persoonlijke begeleiding en hun professionele technische tussenkomsten.

Zoekt u hulp bij het invullen van administratieve documenten, bij het begrijpen van de sociale wetgeving, wenst u advies in verband met uw situatie…? Neem dan contact op met de Dienst Maatschappelijk Werk van de Liberale Mutualiteiten.

De opdrachten van deze centra zijn:

 • Mensen in een crisissituatie opvangen;
 • De sociale problemen van de betrokkenen helder formuleren;
 • Mensen in moeilijkheden in contact brengen met of doorverwijzen naar sociale instellingen, dienstverleners of bevoegde personen om hun crisissituatie op te lossen;
 • Mensen en hun familie de nodige begeleiding geven op zich te integreren in hun omgeving.

U kunt een beroep doe op de sociale dienst voor:

 • Het vinden van onthaal, een luisterend oor, een doorverwijzing, hulp bij het onderzoeken van uw administratieve, wettelijke, financiële, psychologische of sociale problemen. Onze maatschappelijk werkers verzekeren iedereen een bevoorrecht onthaal, in alle vertrouwelijkheid. Tijdens het gesprek wordt het probleem bekeken en de beste sociale hulpverlening voorgesteld. Dat kan gaan van een eenvoudige inlichting tot een oplossing voor complexe problemen. Indien nodig wordt er doorverwezen naar een gespecialiseerde dienst.
 • Administratieve begeleiding: wij helpen u met uw administratieve formaliteiten voor de mutualiteit of daarbuiten. Soms vormen wij de verbindingsschakel met de diensten. Administratieve documenten zijn soms moeilijk. Onze maatschappelijk werkers onderzoeken de situatie, bereiden dossiers voor, zoeken bewijsstukken, stellen attesten op enz.
 • Het kennen van uw rechten en voordelen: kinderbijslag, pensioen, werkloosheidsuitkeringen, uitkeringen voor mensen met een beperking, beroepsziekte enz.
 • Vragen i.v.m. de mutualiteit: ziekte- en invaliditeitsverzekering, aanvullende diensten, uitkering wegens arbeidsongeschiktheid, rust- en herstelverblijf enz.

De Diensten Maatschappelijk Werk zijn actief binnen de mutualiteit en ontmoeten voortdurend mensen met pijnlijke aandoeningen. In dergelijke situaties is de knowhow van de maatschappelijk werker belangrijk, maar vooral zijn/haar manier van zijn.

Naast gezondheidsproblemen, krijgen we te maken met relationele en familiale problemen, persoonlijkheidsstoornissen enz. Deze mensen moeten weten waar ze het best terecht kunnen. Een goed netwerk is dus van groot belang.
Elke Dienst Maatschappelijk Werk is erkend en wordt gesubsidieerd door de Waalse overheidsdienst ‘SPW des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé’.

De Dienst Maatschappelijk Werk staat open voor iedereen, zonder lidmaatschaps- of bijdrageplicht, ongeacht de nationaliteit, de politieke of religieuze overtuiging.

Neem contact op met de Dienst Maatschappelijk Werk van uw mutualiteit om de adressen en openingsuren te vernemen:

Brussel: 02 209 49 77 en Waals-Brabant: 010 88 08 42
Henegouwen-Namen: 064 23 61 90
West-Henegouwen: 069 34 38 31
Luik: 04 229 74 76 (9 tot 12u)
Luxemburg: 063 24 53 17​​​