Einde van de arbeidsrelatie

Naast de sociale verloven waarin de arbeidswetgeving voorziet, kan je er ook voor kiezen je arbeidsovereenkomst te beëindigen door ontslag te nemen, je arbeidsovereenkomst te verbreken, in onderling overleg, wegens overmacht in de privésector, of door vrijwillig ontslag te nemen uit het openbare ambt.

Eenzijdige verbreking van arbeidsovereenkomst – Privésector

Je kunt op elk moment ontslag nemen, op voorwaarde dat je specifieke voorwaarden, zoals een opzeggingstermijn, naleeft. Afhankelijk van je specifieke situatie varieert de opzeggingstermijn volgens een aantal criteria: arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd, overeenkomst gesloten vóór of na 1 januari 2014, en salarisniveau.

Opgelet: Eenzijdig ontslag kan leiden tot uitsluiting van het recht op een werkloosheidsuitkering, omdat de werknemer in dit geval door de RVA wordt beschouwd als vrijwillig werkloos. Om deze uitsluiting te vermijden, kun je een akkoord sluiten met je werkgever om de arbeidsovereenkomst te  beëindigen in onderling akkoord of je te laten ontslaan.

→ Alle informatie over het einde van de arbeidsovereenkomst vind je op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Andere wijzen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst (overmacht, enz.) vinden hun oorsprong in het burgerlijk recht. Meer informatie vind je op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Verlies van de hoedanigheid van ambtenaar (statutair)

In het geval van een werknemer in de publieke sector bepaalt het statuut dat je je dienst mag verlaten. Je moet je ontslag vooraf  per aangetekende brief meedelen aan de overheid waarvan je afhangt en een opzeggingstermijn van minstens dertig dagen naleven, te rekenen vanaf de datum van verzending van je aangetekende brief. De opzeggingstermijn kan in onderling akkoord worden verkort.

→ Je vindt hier informatie over vrijwillig vertrek op het portaal van het federale personeel.