Recreatieve activiteiten

Massages, relaxatie, diverse vormen van verstrooiing… Er bestaan tal van gevarieerde recreatieve activiteiten zodat de kinderen zich even beter voelen.

Voor zieke kinderen

 • Bulle de sens vzw, gevestigd in Grez-Doiceau en actief in Brussel, stelt diverse activiteiten voor ergens halfweg tussen zorg en verstrooiing, zowel ter plaatse als thuis of zelfs in het ziekenhuis. Kunsttherapie, zandspeltherapie, cognitieve stimulering door spel, Yoga, Brain Gym… De vzw stelt het allemaal voor en kinderen met een ziekte of een beperking kunnen er individueel, in groep of met het gezin aan deelnemen.
 • De Stichting tegen Kanker en vzw Nationale Kinderkankerdag organiseren jaarlijks een dag in dierenpark Planckendael, speciaal voor kinderen met kanker en hun gezin.
 • Vzw Mes mains pour toi stelt ‘welzijnsmassage’ voor en begeleidt ernstig zieke kinderen. De massages zorgen voor respijt, troost, en verzachten vooral de secundaire nevenwerkingen.
 • De jonge tuiniers: in het universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola wijdt Papy Nature de patiëntjes van het UKZKF in in het plezier van het tuinieren: pompoenzaadjes planten, slaplantjes verpoten en zelfs nestkastjes bouwen. De kinderen popelen om een namiddag te mogen doorbrengen, zo ontspannend en verrijkend is het contact met de natuur voor hen.
 • Exploits sportifs vzw: deze vzw biedt ernstig zieke kinderen de kans om op kamp te gaan, activiteiten te beleven… met een aangepaste medische omkadering.

Voor kinderen met een beperking

 •  La septantième is een scoutsafdeling die openstaat voor kinderen met een mentale beperking en activiteiten organiseert op maat van deze en andere kinderen.
 • Snoezelen Sans Frontières stelt snoezelen voor (interrelationele attitude die ontspanning, welzijn een veiligheidsgevoel in functie van het ‘zijn’ en niet van het ‘doen’ bevordert) om kinderen met een beperking te begeleiden in hun psycho-sensoriële, sensorisch-motorische en affectieve ontwikkeling.
 • CREE is een gespecialiseerde jongerendienst door dove en slechthorende personen. Het doel: dit jonge publiek een leven laten opbouwen en zich laten ontplooien als elk ander kind of jongere. Dat doen ze via aangepaste ontspanningsactiviteiten.
 •  LuAPE is een aangepaste speelotheek voor kinderen en volwassenen met een beperking in Sint-Pieters-Woluwe. Ze staat open voor iedereen en wil deze mensen ‘toegang bieden tot dromen, verbeelding en creativiteit’.
 • Vzw Plateau 96, en meer bepaald de ateliers Indigo, biedt dove en slechthorende kinderen de kans om met hun ouders deel te nemen aan creatieve weekends. Ze kunnen ook deelnemen aan aangepaste vakantiestages. De vzw is een centrum voor expressie en creativiteit voor mensen met een mentale of lichamelijke beperking, waar professionele kunstenaars activiteiten leiden.
 • Hockey Together is een initiatief ten voordele van mensen met een lichte beperking, kinderen vanaf 5 jaar, jongeren en volwassenen. De omkadering is aangepast en wordt aangeboden door bevestigde spelers.
 •  JJJY-XTRA wil jongeren van 6 tot 14 jaar met een beperking betrekken bij sommige van de aangeboden activiteiten. Indien nodig kan individuele omkadering voorzien worden.
 •  Bruxelles-intégration, een website van vzw Badje (bevordert de toegang tot buitenschoolse opvang voor kinderen met een beperking), omvat een lijst met verenigingen die buitenschoolse activiteiten aanbieden voor kinderen met welke beperking ook.

→ Voor een individuele vrijetijdstraject naar inclusieve vrijetijdsbesteding, neem contact op met Hubbie

 

        Verenigingen die de inclusie nastreven