Respijt voor ouders en/of brussen

Het zijn vooral de kinderen met een ziekte of beperking die af en toe een adempauze nodig hebben, maar ook hun gezinnen moeten kunnen herademen. Enerzijds door wat verstrooiing te nemen en anderzijds door hun kind toe te vertrouwen aan een begeleidingsdiensten gedurende een dag, een weekend of zelfs voltijds.

Ontspanningsactiviteiten

  • Het Kinderkankerfonds organiseert elke schoolvakantie een brussennamiddag voor de brussen (broers en zussen) tussen 6 en 12 jaar van patiënten die in behandeling zijn op de afdeling pediatrie hemato-oncologie in het UZ Gent. Deze namiddag wordt georganiseerd door de pedagogisch medewerkers van deLIEving.
  • Casa clara vzw biedt ouders en brussen (broers en zussen) van kinderen met een ernstige ziekte of beperking momenten van herbronning en respijt. De vzw stelt diverse soorten van activiteiten voor om het welzijn van de naasten te bevorderen: massage en relaxatie, plantenreflexologie, zittende massage, spa. Ze organiseert ook workshops met animatoren: koken, yoga, kunst. Voor de kinderen zijn er speelse en recreatieve activiteiten op maat van hun leeftijd: goochelen, boogschieten, spelen enz.
  • Mes mains pour toi, de vzw die we hierboven reeds vermeldden, biedt ouders en brussen een zittende AMMA-massage om hen respijt en verstrooiing te bieden ‘tegenover de ziekte die hun meest dierbare treft’.
  • Fratriha organiseert ‘gewone activiteiten voor buitengewone brussen’ van kinderen met een beperking. De activiteiten (een glas drinken in een café, een dagje aan zee…) zijn aangepast aan ieders behoeften, zodat de brussen samen een bevoorrecht moment kunnen doorbrengen. Zo kunnen brussen met uiteenlopende achtergronden elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen.

Kinderopvang

  • La vague vzw is een begeleidingsdienst voor gezinsopvang of pleegopvang voor kinderen en volwassenen met een beperking. De vzw is actief in Brussel en Wallonië. De opvangverblijven kunnen voltijds (7/7 d) of deeltijds (1 of 2 weekends per maand + deel van de vakantie) zijn.
  • Famisol vzw is een dienst voor noodhulp en begeleiding in Brussel voor kinderen van 0 tot 18 jaar, ongeacht hun beperking, en voor hun gezin. Het team coördineert twee vrijwilligersmissies en realiseert groepsactiviteiten, de Famisol-dagen, en kortverblijf in verbindingsgezinnen. Het kind wordt eenmaal per maand uitgenodigd bij het gastgezin en neemt 1 of meerdere dagen deel aan het gezinsleven. Zo kunnen de ouder en brussen even op adem komen.