PartenaMut


Over

Partenamut maakt deel uit van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (500 – witte klevers). De mutualiteit is vooral actief in Brussel en Wallonië, telt ruim 1 miljoen cliënten en meer dan 70 kantoren in België. Partenamut en Omnimut fuseerden onlangs.

Op deze pagina verneemt u meer over de voordelen van Partenamut, vooral met betrekking tot de perinataliteit en de pediatrie.


Ziekenhuisopname

De ziekteverzekering dekt een deel van de kosten voor een ziekenhuisopname (16.000 euro per jaar voor Partenamut), maar sommige supplementen ten laste van de patiënt kunnen de factuur aanzienlijk doen oplopen. De tegemoetkoming van de mutualiteit gebeurt automatisch via de derdebetalersregeling, op vertoon van de elektronische identiteitskaart (of de ISI+ kaart) en op voorwaarde dat u in orde bent.

Het is niet eenvoudig om op voorhand te weten hoeveel een ziekenhuisopname u gaat kosten. Alles hangt af van uw keuzes (soort kamer, ziekenhuis, arts), de duur van het verblijf en de uitgevoerde medische praktijken. De factuur kan tot het vijfvoud bedragen.

 • Hospitalisatieverzekering

De kosten voor een ziekenhuisopname kunnen heel snel oplopen. De hospitalisatieverzekeringen van PartenaMut beschermen u. Kies de formule op maat van uw behoeften: Hospitalia, Hospitalia Plus, HospitaliaContinuïteit.

 • Tegemoetkomingen bij ziekenhuisopname

Tot 16.000 euro per jaar.

 • Dringend medisch vervoer

Dit betreft vervoer met een ziekenwagen naar een ziekenhuisinstelling, in het kader van dringende medische hulp. Het vervoer moet plaatsvinden na een oproep naar de noodnummers 100 of 112.

Dringend transport per helikopter: 50% van de kosten blijven ten laste na de tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering (bovengrens €1.000 /jaar).

Ernstige ziekte

 • Vervoer van kinderen met kanker door de ouders

De voorziene tegemoetkoming bedraagt 0,25 euro/km voor de verplaatsingskosten van de ouders, en dit voor elke hospitalisatiedag van het kind (max. 75 euro/dag).

 • Beschermingsmateriaal voor brandwonden

De tegemoetkoming is beperkt tot 500 euro per kalenderjaar.

 • Herstelverblijf

In het kader van zijn voordelen betaalt Partenamut een tegemoetkoming voor een herstel- en revalidatieverblijf: bij een tijdelijk verblijf in een instelling voor herstelverblijven, met inbegrip van tijdelijke structuren en decontaminatiecentra in het kader van de Covid-19-pandemie: tegemoetkoming tot €2240/jaar (€40/dag met een maximum van 28 dagen per jaar met een mogelijke verlenging tot 56 dagen).
Een tegemoetkoming van €40/dag voor het verblijf van de mantelzorger.
Voor en herstelverblijf of multidisciplinair programma (kanker of MS): 75% van de kostprijs blijft ten laste van de patiënt (tot maximum €200/jaar tegemoetkoming).

Thuiszorg

 • Opvang thuis voor zieke kinderen

 

€3/uur voor opvangdiensten, georganiseerd in samenwerking met Manpower Child Care of door een dienst georganiseerd of gesubsidieerd door de overheid. De basisdekking combineert de verplichte ziekteverzekering (gezondheidszorg) en de Partenamut Voordelen.

De opvangkosten bedragen €3/uur. Voor het 10de uur wordt €10 gefactureerd.

 

 • Gezinshulp

Meestal doen mensen die langdurig in een situatie van afhankelijkheid verkeren, een beroep op gezinshulp. Dit gebeurt door gediplomeerde verzorgers. Al wie omwille van lichamelijke, psychische of sociale problemen bepaalde taken niet langer zelf kan uitvoeren, kan er gebruik van maken.

De verzorgende komt aan huis en neemt bepaalde administratieve, huishoudelijke en zorgtaken op: persoonlijke verzorging, huishoudhulp, hulp bij administratieve zaken, emotionele ondersteuning, eventueel lichte onderhoudsklusjes…

Leden krijgen hiervoor een forfaitaire tegemoetkoming van 0,75 euro per uur of per cheque, met een maximum van 1.000 uur/cheque per kalenderjaar.

 • Palliatieve zorg

Een forfaitaire tegemoetkoming met een maximum van 150 euro per kalenderjaar.

 • Kinderoppasdienst

Op zoek naar een babysitter of oppasdienst voor in kinderen in de buurt? Richt u tot onze partner Bsit via zijn handige app. Met enkele muisklikken vindt u betrouwbare babysitters dicht bij huis.

De app toont u de evaluaties en aanbevelingen van vrienden en van de Bsit-gemeenschap. U kiest zelf het uurtarief van uw babysitter. Via de app regelt u eenvoudig de prestaties van de babysitter. Meer weten over de babysitters in uw wijk? Download de gratis app.

Handicap

 • Vervoer van mensen met een beperkte mobiliteit

Niet-dringend vervoer naar een ziekenhuisinstelling, revalidatie- of herstelcentrum: 50% van de factuur (met een maximum van €750/jaar).

 • Rolstoeltoegankelijke reizen

Wilt u een zorgenvrije vakantie beleven, zelfs al hebt u medische zorg of aan gepaste accommodatie nodig, dan kan dat dankzij www.zorgvakanties.com.  PartenaMut geeft u 5% korting voor deze vakanties. Vermeld dat u lid bent van PartenaMut en de korting wordt van uw factuur afgetrokken.

 • Aanpassingen aan de woning

Een tegemoetkoming van 350 euro in het leven van de begunstigde.

 • Sociale actie voor mensen met een beperking

Het begeleiden en ondersteunen van mensen met een beperking behoort ook tot de taken van de mutualiteit. De dienst Sociale Actie van Partenamut is erkend als multidisciplinair team (MT) en helpt u bij het indienen van uw dossier bij de VAPH. Het team bestaat uit maatschappelijk werkers en ergotherapeuten, die u wegwijs maken in de vele mogelijkheden van de VAPH: zorg en begeleiding, functionele hulp en aanpassing woning, persoonlijk assistentiebudget, aanvullende financiering…

Sinds 1 maart 2014 lopen aanvragen voor minderjarigen via het Bestuur Jeugdhulp. Ook hier kunt u rekenen op Partenamut. Het multidisciplinair team is volkomen neutraal en staat open voor iedereen, ook wie geen lid is van de mutualiteit. De dienst is gratis.

Uitlenen van apparatuur

Een babyweegschaal of kolftoestel nodig? U zoekt een ziekenhuisbed of krukken? Partenamut verhuurt en verkoopt (para)medisch zorgmateriaal. Bovendien omvat de basisverzekering van Partenamut een tegemoetkoming voor de helft van de huurprijs.

Diabetes
– hulp bij de aankoop van zelftestmateriaal: de tegemoetkoming is beperkt tot 50 euro elke 5 kalenderjaren per begunstigde.
– Hulp bij de aankoop van strips, lancetnaalden, insulinenaalden en patches voor de glycemiemeter. De tegemoetkoming is beperkt tot 160 euro per kalenderjaar per begunstigde.

Uitrusting voor zware brandwonden: De tussenkomst is beperkt tot 500 euro per kalenderjaar.
Pruiken: De tussenkomst is gelijk aan het RIZIV-tarief.

Restituties en voordelen

 • Geboorte en adoptie

Een geboorte of adoptie kost geld. Partenamut geeft u een financieel duwtje in de rug. U krijgt een premie van €350/kind dankzij de basisverzekering van Partenamut.

 • Kraamzorg

De basisverzekering van Partenamut verlicht uw dagelijkse taken door sommige vormen van thuishulp te vergoeden. U ontvangt tot €750/jaar voor hulp om medische of sociale redenen, 100 tot €200/jaar bij een reeks tijdelijke situaties en tot €300/jaar voor erkende mantelzorgers.

 • Perinatale kinesitherapie

De Partenamut Voordelen komen tussen in de kosten voor prenatale en bevallingsbegeleiding (kine en haptonomie) en voor pre- en postnatale zorg aan moeder en kind.
– Forfaitaire tussenkomst van 5 euro per sessie.
– Max. 20 sessies (40 sessies bij meerlingen).
– Ook tussenkomst bij miskraam (gelijkgesteld aan zwangerschap).
Vergoeding over de hele lijn, zelfs na tussenkomst van andere dekking door een mutualiteit of verzekering.

 • NIPT-test

De wettelijke ziekteverzekering kent sinds 1/7/2017 een vergoeding voor NIPT toe, de test om het syndroom van Down op te sporen (trisomie 21). Maximum 150 euro per zwangerschap.

 • Remgeld

Partenamut vergoed al het remgeld voor raadplegingen van een huisarts of specialist voor alle kinderen tot 7 jaar.

 • Logopedie

Partenamut voorziet een financiële tussenkomst tot €1.000/leven a rato van €5 per sessie logopedie, bilan inbegrepen en €2,50 per sessie Tomatis. Sinds januari 2020 ontvangt u, indien u de logopediesessies wilt volgen in een geconventioneerde praktijk van vzw Solidarité & Santé, een bijkomende korting van €2,50 per sessie van 30 minuten en €5 per sessie van 60 minuten.

 • Hoorapparaten

Voor min 18-jarigen en bij de vervanging van hoorapparaten, hebt u recht op een nieuwe vergoeding na 3 jaar. In sommige gevallen kan dat ook vroeger, bijvoorbeeld wanneer het gehoor met minstens 20 dB verslechtert ten opzichte van het huidige materiaal.

 • Brillen

Partenamut vergoedt 75 euro voor brillen, zonder leeftijdsgrens (om de 2 jaar). Dit geld niet voor zonnebrillen of leesbrillen zonder dioptrie. De vergoeding kan niet groter zijn dan het betaalde bedrag.  De vergoeding geldt ook voor brillen aangekocht in Duitsland, Frankrijk, Luxemburg of Nederland. Korting van minstens 15% bij partner-opticiens.

 • Dieetbegeleiding

Voor iedereen: tot €90/jaar met een tegemoetkoming van €15/sessie (max 6 sessies/jaar).
Bij ernstige of chronische ziekte: tot €180/jaar (€15/sessie en max 12 sessies/jaar).

 • Vaccins

Partenamut vergoedt 25 euro per jaar en per begunstigde, zonder leeftijdsgrens. Dit voordeel is cumuleerbaar met de vergoeding van andere vaccins. De vergoeding geldt niet alleen voor een vaccin in België, maar ook in de buurlanden (Duitsland, Frankrijk, Luxemburg of Nederland).

Vul de vaccinatieaanvraag in en laat ze aanvullen door de apotheker. Stuur ze op naar de mutualiteit, breng een klever aan en het overhandigingsattest van de apotheker of vraag uw vergoeding aan via uw Smartphone! Indien u in orde bent met uw bijdragen verschijnt het bedrag op uw rekening.

 • Tandzorg – orthodontie

De Partenamut Voordelen vullen de tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering aan: €75 bij een vroege behandeling van kinderen jonger dan 9 jaar.
€375 bij het plaatsen van en eerste beugel of €750 bij ernstige afwijkingen.

 • Psychologie

De basisverzekering van Partenamut komt tegemoet bij individuele psychologische sessies, gezins- of relatietherapie tot €320/jaar. Dit omvat ook gebruik maken van hulplijnen voor mensen die psychologische ondersteuning wensen.

Sociale dienst

De Dienst Sociale Actie van Partenamut is er voor iedereen. Ervaren en professionele matschappelijk werkers en ergotherapeuten adviseren, ondersteunen en helpen u.

Iedereen kan gebruik maken van de Dienst Sociale Actie, ongeacht de persoonlijke overtuigingen en levenswijze. De hulpverlening is altijd gratis en er zijn geen wachtlijsten. Partenamut hecht bijzondere aandacht aan chronische zieken, mensen met een beperking…

Naast de erkenning als Dienst Sociale Actie, la is de mutualiteit ook erkend als Regionaal Dienstencentrum.

Een greep uit de dienstverlening:

 • Infosessies voor aanstaande ouders
 • Inschrijving van mensen met een beperking bij de VAPH
 • Multidisciplinair overleg om thuiszorg te regelen voor hulpvragers
 • Financieel advies
 • Advies over mogelijke sociale tegemoetkomingen (individueel)
 • Advies over uitlenen thuiszorgmateriaal
 • Aanpassingen woning en begeleiding door een ergotherapeut