Begeleiding

Voor of na de erkenning van de handicap hebben het kind en zijn ouders nood aan begeleiding en opvolging bij hun verdere stappen.

De begeleidingsdiensten (u vindt er een aantal hieronder) stellen zich tot doel het kind en zijn gezin in een vroeg stadium educatieve, psychologische en sociale bijstand te verlenen. Ze verzekeren ook individuele ondersteuning thuis en in verschillende woonlocaties.

Nederlandstalige diensten

 • Blindenzorg Licht En Liefde – Vlaams Oogpunt Brussel – Blindenzorg Licht en Liefde helpt slechtziende en blinde mensen om een kwaliteitsvol leven uit te bouwen. Zij bieden personen met een visuele handicap een ruime, vraaggestuurde zorg en assistentie aan en ijveren bovendien voor een ‘inclusieve’ samenleving.
 • Centrum Ganspoel – Thuisbegeleidingsdienst – Thuisbegeleiding Ganspoel maakt als ambulante dienst deel uit van Centrum Ganspoel. De opdracht van de thuisbegeleidingsdienst is : gespecialiseerde, deskundige en vraaggestuurde ondersteuning bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen met visuele beperkingen.
 • Het Raster – Het Raster richt zich tot personen met autisme, hun gezin en ruimere sociale omgeving in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Raster biedt mobiele (en ambulante begeleiding.

Franstalige diensten

 • Comprendre Et Parler – Dit centrum verzekert een gepersonaliseerd project voor dove kinderen, zodat ze hun potentieel en taalkundige vaardigheden maximaal kunnen ontplooien.
 • Famisol – Familles Solidaires – Vroegtijdige begeleiding van kinderen met een beperking, met ook gezinsonthaal en ontspanningsactiviteiten in groep.
 •   Réci – Bruxelles (0-18 ans) – Het ‘Réseau de Coordination et d’Intervention pour l’intégration des personnes présentant un handicap moteur’ is een hulp- en begeleidingsdienst voor onderwijsintegratie.
 •  Saphir – Bruxelles – Voorheen ‘Etoile Polaire’. Een begeleidingsdienst voor mensen met een beperking die educatieve, psychologische en sociale bijstand, evenals hulp bij onderwijsintegratie.
 •  Susa Bruxelles ondersteunt de begeleiding, opleiding en vorming van mensen met autisme in elke levensfase: begeleiding van kinderen met autisme bij sociale en onderwijsintegratie, ondersteuning van het gezin, ondersteuning in gespecialiseerde omgeving, begeleiding naar volwassenheid…
 • Triangle-Bruxelles – Begeleidingsdienst voor kinderen en jongeren met een visuele en/of auditieve beperking van 0 tot 12 jaar (visuele beperking) en van 0 tot 18 jaar (auditieve beperking).
 • La vague asbl – Begeleidingsdienst voor gezinsopvang en peterschap voor kinderen en volwassen met een beperking, actief in Brussel en Wallonië. De verblijven kunnen voltijds (7/7 d) of deeltijds (1 of 2 weekends per maand + een deel van de vakanties) zijn.
 •  SAPHAM – Begeleidingsdienst voor jongeren en volwassenen met een mentale beperking of ontwikkelingsachterstand en hun gezin bij hun traject, vanuit een integratievisie.

 Verenigingen die de inclusie nastreven

→ Meer weten over de taken van de begeleidingsdiensten? Raadpleeg de (FR) website van Phare