Begeleiding

Voor of na de erkenning van de handicap hebben het kind en zijn ouders nood aan begeleiding en opvolging bij hun verdere stappen.

De begeleidingsdiensten (u vindt er een aantal hieronder) stellen zich tot doel het kind en zijn gezin in een vroeg stadium educatieve, psychologische en sociale bijstand te verlenen. Ze verzekeren ook individuele ondersteuning thuis en in verschillende woonlocaties.

Nederlandstalige diensten

 • Blindenzorg Licht En Liefde – Vlaams Oogpunt Brussel – Blindenzorg Licht en Liefde helpt slechtziende en blinde mensen om een kwaliteitsvol leven uit te bouwen. Zij bieden personen met een visuele handicap een ruime, vraaggestuurde zorg en assistentie aan en ijveren bovendien voor een ‘inclusieve’ samenleving.
 • Centrum Ganspoel – Thuisbegeleidingsdienst – Mobiele en ambulante begeleidingsdienst: ondersteuning van kinderen en jongeren in hun gezinscontext (thuis) en op school, opleidingen voor professionals, ouders en gezinnen
 • Het Raster – Het Raster richt zich tot personen met autisme, hun gezin en ruimere sociale omgeving in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Raster biedt mobiele (en ambulante begeleiding.
 • Medisch Pedagogisch Centrum Sint-Franciscus – Toop – Begeleidingsdienst voor kinderen en jongeren met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking in combinatie met een autistische, gedragsmatige of neuromotorische stoornis. De dienst biedt een breed scala aan steunmaatregelen: praktische steun in het gezin, steun op school, verblijf in een residentiële groep, enz.

Franstalige diensten

 • Comprendre Et Parler – Dit centrum verzekert een gepersonaliseerd project voor dove kinderen, zodat ze hun potentieel en taalkundige vaardigheden maximaal kunnen ontplooien.
 • Famisol – Familles Solidaires – Vroegtijdige begeleiding van kinderen met een beperking, met ook gezinsonthaal en ontspanningsactiviteiten in groep.
 •   Réci – Bruxelles (0-18 ans) – Het ‘Réseau de Coordination et d’Intervention pour l’intégration des personnes présentant un handicap moteur’ is een hulp- en begeleidingsdienst voor onderwijsintegratie.
 •  Saphir – Bruxelles – Voorheen ‘Etoile Polaire’. Een begeleidingsdienst voor mensen met een beperking die educatieve, psychologische en sociale bijstand, evenals hulp bij onderwijsintegratie.
 • Susa Bruxelles ondersteunt de begeleiding, opleiding en vorming van mensen met autisme in elke levensfase: begeleiding van kinderen met autisme bij sociale en onderwijsintegratie, ondersteuning van het gezin, ondersteuning in gespecialiseerde omgeving, begeleiding naar volwassenheid…
 • Triangle-Bruxelles – Begeleidingsdienst voor kinderen en jongeren met een visuele en/of auditieve beperking van 0 tot 12 jaar (visuele beperking) en van 0 tot 18 jaar (auditieve beperking).
 • La vague asbl – Begeleidingsdienst voor gezinsopvang en peterschap voor kinderen en volwassen met een beperking, actief in Brussel en Wallonië. De verblijven kunnen voltijds (7/7 d) of deeltijds (1 of 2 weekends per maand + een deel van de vakanties) zijn.
 •  SAPHAM – Begeleidingsdienst voor jongeren en volwassenen met een mentale beperking of ontwikkelingsachterstand en hun gezin bij hun traject, vanuit een integratievisie.
 • Le Bataclan – is een begeleidingsdienst voor mensen met een beperking – Begeleiding en ondersteuning bij het zoeken naar geschikte oplossingen voor jouw kind: zoeken naar scholen voor buitengewoon onderwijs of integratie in het gewone onderwijs, zoeken naar respijtdiensten, enz.
 • La Braise is een begeleidingsdienst voor jongeren vanaf 12 jaar met een hersenletsel, opgelopen na de leeftijd van 12 jaar. Deze dienst biedt steun om de zelfredzaamheid thuis te bevorderen, hulp bij administratieve opvolging, gezondheidszorg, enz.
 • L’entre-temps is een begeleidingsdienst voor kinderen op schoolleeftijd met een verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen. De vereniging biedt sociale, psychologische en opvoedkundige hulp in de gezinsomgeving en daarbuiten, afhankelijk van de omstandigheden.
 • Eqla – Sociale en schoolse begeleidingsdienst die iedereen met een visuele beperking begeleidt vanaf de schoolleeftijd (2,5 jaar) en levenslang. Begeleiding en ondersteuning in het dagelijkse leven, in het reguliere onderwijs, …
 • Brailleliga – Begeleidingsdienst voor kinderen met een visuele beperking op schoolleeftijd. De Brailleliga begeleidt kinderen met een visuele beperking door hun integratie in de samenleving te bevorderen, biedt hulp bij de aanpassing van de woning, de verplaatsingen, het leren lezen of schrijven in braille, het kiezen van een studietraject, enz.
 • Madras Brussel – begeleidingsdienst voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familieleden. Zij bieden steun bij de ontwikkeling van een project voor levenskwaliteit, helpen bij het opzetten van een netwerk voor steun en bijstand.
 • Les Tof-Services – Begeleidingsdienst opgericht door de AP³ (Vereniging van Ouders en Professionals voor Personen met Meervoudige Beperkingen) voor schoolgaande kinderen. Deze dienst biedt uitgebreide ambulante ondersteuning voor mensen met sterke afhankelijkheid en hun gezinnen. Zij zijn actief in de 19 gemeenten van het Brussels Gewest. Zij organiseren ook twee respijtdiensten: thuiszorg (extrasitting) en vrijetijdsactiviteiten.
 • Le Trait d’Union is een begeleidingsdienst voor kleuters, kinderen en schoolgaande jongeren met autismespectrumstoornissen, lichte of matige mentale beperkingen, gedragsstoornissen en daarmee gepaard gaande psychologische stoornissen. Deze dienst biedt steun aan de persoon binnen zijn gezin, bij de opbouw van een levensproject, rond de schoolopleiding, in externe omgevingen zoals centra, instellingen en andere diensten. Zij organiseren ook collectieve vrijetijdsactiviteiten, inclusieve activiteiten, verblijven, enz.
 • Transition – Begeleidingsdienst voor adolescenten met een beperking, die individuele ondersteuning biedt aan de persoon, in samenwerking met zijn familie en vrienden, ondersteunde huisvesting en vrijetijdsactiviteiten.
 • Vivre et Grandir – Ondersteuningsdienst voor adolescenten en jongvolwassenen tussen 12 en 30 jaar, met een lichte tot matige verstandelijke beperking, eventueel met enkele aanverwante stoornissen. De vereniging biedt ondersteuning op weg naar zelfstandigheid: individueel en gepersonaliseerd volgens de familiale en sociale realiteit van elke persoon, in kleine groepen die ervaringen delen of leren (lezen, schrijven, rekenen, een budget beheren, de was doen, wassen, …) in de verschillende woonruimtes en op reis.

 Verenigingen die de inclusie nastreven

→ Meer weten over de taken van de begeleidingsdiensten? Raadpleeg de (FR) website van Phare