Functionele revalidatie

De centra voor functionele revalidatie, ook wel centra voor ambulante revalidatie genoemd, zijn geconventioneerd met het RIZIV (en vervolgens door de Gemeenschappelijke

Gemeenschapscommissie vanaf 2019) en richten zich specifiek tot patiënten met een handicap. In het Brusselse Gewest ressorteren de meesten onder de Gemeenschappelijke

Gemeenschapscommissie sinds de zesde staatshervorming. Er bestaan verschillende centra naargelang de beperking: mentale en fysische beperkingen, motorische beperkingen, gehoor-
en spraakstoornissen.

 

Mentale en fysiche beperkingen Motorische beperkingen Gehoor-en spraakstoornissen
Centre belge d’éducation thérapeutique
pour infirmes moteurs cérébraux (CBIMC)
Centre Comprendre et Parler
Les Blés d’or
 Centre belge d’éducation
thérapeutique pour infirmes
moteurs cérébraux (CBMC)
 Centre Médical d’Audio-Phonologie (CMAP)
Centre de Réadaptation “Nos Pilifs”
 Centre de revalidation neuropédiatrique
et neuropédiatrique infantile
Centre de Réadaptation
Fonctionnelle Neurologique
Infantile (CRFNI)
Centre pour Handicapés
Sensoriels (CHS)
De Poolster-(NL)