Huisvesting

In het Brussels Gewest gelden verschillende maatregelen voor de ouders van kinderen met een handicap inzake de huisvesting, zoals het aanpassen van de woning, ofwel verhuizen, ofwel het recht op een renovatiepremie.

MAATREGELEN TER BEVORDERING VAN DE HUISVESTING – BRUSSELS GEWEST

Huurders

De voornaamste hulp voor huurders is de toewijzing van nieuwe huisvesting. Het doel is om gezinnen met een laag inkomen de kans te bieden om hun onaangepaste huisvesting te verlaten, met name omwille van een handicap. Er bestaan verschillende soorten: de tegemoetkoming bij verhuis (eenmalige financiële steun) en de tegemoetkoming in de huur (maandelijks geplafonneerd bedrag) voor onbeperkte duur voor mensen met een handicap.

Er bestaan hulpmiddelen en steun voor mensen met een handicap:

  • De dienst Phare , die informatie, advies en financiële bijstand verstrekt aan gehandicapte personen in het Brussels Gewest.
  • AccessAndGo  helpt de omgeving en diensten toegankelijk te maken voor mensen met beperkte mobiliteit.
  • Accesshouse is een databank van accommodaties die aangepast of aanpasbaar zijn voor mensen met een handicap.
  • De herhuisvestingstoelage wordt toegekend aan bepaalde huurders die van een ongeschikte woning verhuizen naar een woning die aangepast is aan de handicap.

Eigenaars

Indien een eigenaar (of iemand van zijn gezin) erkend is als gehandicapte, kan hij genieten van een verminderde onroerende voorheffing voor zijn woning. De vermindering gaat van 10 tot 40% naargelang het aantal mensen met een handicap in het gezin.

→ Meer weten: FOD Financiën

Bovendien kan hij een premie ontvangen voor de renovatie van de woning. Die betreft de werken aan het gebouw, aan de structuur en voor de binnenhuisinrichting om tegemoet te komen aan problemen met ouderdom, hygiëne, veiligheid, comfort of ruimte. De premie moet de eigenaars helpen om hun huisvesting op deze domeinen te verbeteren.

→ ANLH stelt bijvoorbeeld een gids voor rondhet ontwerpen van een aangepaste woning.

Voor allen

Eigenaars en huurders kunnen financiële steun en gratis advies krijgen rond de inrichting/aanpassing om hun woning toegankelijker te maken.

  • Service Phare: hulp bij de inrichting van een woning om de zelfstandigheid te bevorderen; in functie van de vereisten van de handicap (lift, monolift, aangepaste douche, leuningen, elektrisch bed, personenlift enz)
  • Solival: gratis dienst voor advies en oplossingspistes voor de inrichting en aanpassing voor het dagelijkse leven bij elke handicap.