Verhoogde kinderbijslag

In Brussel kunnen kinderen met een beperking een verhoogde kinderbijslag ontvangen tot de leeftijd van 21 jaar.
De aandoening moet erkend zijn door de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid of Iriscare (CEAH : Centrum voor Evaluatie van de Autonomie en de Handicap).

Deze tegemoetkoming wordt toegekend wanneer:

De aanvraag voor verhoogde kinderbijslag moet worden ingediend via jouw kinderbijslagfonds, dat de aanvraag doorstuurt naar het CEAH. Als jouw kind door het CEAH moet worden onderzocht, ontvang je een mededeling met praktische informatie over de afspraak. Na het onderzoek stuurt het CEAH de beslissing naar jouw kinderbijslagfonds, zodat de juiste tegemoetkoming kan worden uitbetaald.

Lees meer over verhoogde kinderbijslag op de website van Myiriscare.brussels

 

→ Downloaden Brochure tegemoetkomingen-en-andere-maatregelen-nl

Verantwoordelijk organisme

Het Kinderbijslagfonds (KBF) dat instaat voor de betaling van de kinderbijslag van uw kind.