Verhoogde kinderbijslag

De toekenning van de verhoogde kinderbijslag opent de deuren naar alle andere financiële en sociale steunmaatregelen.

De aanvraag van de verhoogde kinderbijslag gaat samen met de aanvraag van het statuut van persoon met een handicap (zie hieronder).

U moet eerst een aanvraag indienen bij het kinderbijslagfonds of sociaal verzekeringsfonds, die de verhoogde kinderbijslag uitbetalen. Vervolgens zal u een brief van de DG Personen met een handicap krijgen waarin staat uitgelegd wat de volgende stappen zijn. Pas als u deze brief gekregen hebt, kan u via MyHandicap een aanvraag indienen voor de evaluatie van de handicap

In My Handicap kan u inloggen met de kidsID van uw kind (ouder dan 6 jaar) of zijn/haar eID.

Voortaan is het ook mogelijk om als ouder (of naaste of professioneel begeleider) een machtiging te krijgen om de aanvraag te doen met uw eigen eID. Omdat er voor kinderen jonger dan 6 jaar geen pincode gekoppeld is aan de kidsID, moet een aanvraag voor hen steeds gebeuren via de e-ID van de ouders (of iemand anders die een volmacht aanvroeg) of via een aangeduide sociaal assistent die toegang heeft tot My Handicap.

Lees meer over verhoogde kinderbijslag op de website van Famifed

 

→ Downloaden Brochure tegemoetkomingen-en-andere-maatregelen-nl

Verantwoordelijk organisme

Het Kinderbijslagfonds (KBF) dat instaat voor de betaling van de kinderbijslag van uw kind.

 

Diende u een aanvraag in bij uw KBF? Ontving u een vraag van de DG Personen met een handicap om een onlineformulier in te vullen? TO DO
Supplement voor kind met een handicap  NEE Een aanvraag indienen bij het KBF
JA NEE Wachten op de brief van de DG Personen met een handicap
JA JA  Surfen naar MyHandicap

→ Voor meer informatie, neem contact op met de DG Personen met een handicap