Bij financiële problemen

Er bestaan maatregelen om de betaling van medische kosten te vergemakkelijken wanneer men financiële problemen ondervindt.

  • Personen die een tegemoetkoming krijgen, wezen en mensen zonder inkomen kunnen een verhoogde tegemoetkoming krijgen vanwege het ziekenfonds, om hen te helpen bij het betalen van medische kosten.
  • De MAF treedt automatisch in wanneer de medische uitgaven een bepaald bedrag bereiken. Het ziekenfonds betaalt dan de bijkomende kosten.
  • Bij sommige, mogelijk dodelijke ziekten, die gepaard gaan met zeer hoge en niet vergoede behandelingskosten, komt het Bijzonder Solidariteitsfonds tussen.

 

OCMW

Er is een OCMW (Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn) in elke gemeente. Het OCMW voorziet bijstand, zodat kwetsbare mensen toegang krijgen tot gezondheidszorg.

 

De medische kaart

De medische kaart kan afgeleverd worden door het OCMW voor een bepaalde termijn en voor bepaalde verstrekkingen. Met deze kaart kunt u een huisarts of een kinesist raadplegen of naar een specifieke apotheek gaan, zonder toestemming te vragen aan het OCMW dat de factuur (of het grootste gedeelte) betaalt.

Zo goed als alle OCMW’s hebben deze kaart, maar de werking verschilt tussen de OCMW’s onderling. Vraag dus aan het OCMW van uw gemeente hoe de kaart werkt, met welke arts, voor welke kosten enz.

Het requisitorium

Dit betalingsmiddel kan toegekend worden door het OCMW om gratis zorg te genieten en de betaling te verzekeren aan de zorgverstrekker. Het requisitorium wordt afgeleverd aan artsen, apothekers, thuiszorgdiensten, tandartsen, ziekenhuizen, enz.

→Meer informatie

Dringende medische hulpverlening

Personen die illegaal in België verblijven of in staat van behoeftigheid verkeert kunnen een aanvraag indienen bij het OCMW van hun gemeente. Enkel een arts kan beslissen of een medische verstrekking al dan niet dringend is. De dringende medische hulpverlening betreft ook elke noodzakelijke maatregel om een risicovolle medische situatie te voorkomen voor de persoon of zijn omgeving. De hulp kan ambulant worden verstrekt of in een verplegingsinstelling. Ze kan preventief of curatief zijn.

Meer informatie  

In orde met het ziekenfonds

In België moet iedereen aangesloten zijn bij een ziekenfonds om vergoed te worden voor zorgverstrekkingen, geneesmiddelen enz. Bent u niet in orde met het ziekenfonds en helpt het OCMW u op enige manier, dan moet u zich verplicht aansluiten bij het ziekenfonds van uw keuze of uw bijdragen in orde brengen.

→Meer informatie