Bijzonder solidariteitsfonds (BSF)

Het BSF werd opgericht om uitzonderlijk medische kosten te vergoeden, die veel geld kosten en normaal niet worden gedekt door de ziekteverzekering. Dit Fonds komt tussen bij bijzonder ernstige aandoeningen.
– zeldzame aandoening
– zeldzame aandoening waarvoor een continue en complexe verzorging nodig is
– aandoening die medische hulpmiddelen en/of verstrekkingen vereisen die innovatieve medische technieken zijn (met uitzondering van de geneesmiddelen)
– een chronisch zwaar ziek kind dat een behandeling nodig heeft
– verzorging in het buitenland
– de voorschrijvende specialist kan ook een beroep doen op het BSF in het kader van een onvervulde medische behoefte (Unmet Medical Need) (enkel voor de terugbetaling van geneesmiddelen).

Het BSF komt enkel tussen indien u de kosten effectief verschuldigd bent (de facturen moeten opgemaakt zijn op uw naam of op naam van het kind waarvan u de wettelijke vertegenwoordiger bent).

De kosten worden niet terugbetaald indien ze reeds door een ander organisme worden vergoed (Belgische of buitenlandse ziekteverzekering, privéverzekering, aanvullende verzekering, groepsverzekering enz) of inbegrepen zijn in de dagprijs van de ziekenhuiskamer.

U kunt zich niet richten tot het BSF voor tenlasteneming van honorariumsupplementen, zelfs als uw arts u heeft doorverwezen naar een gerenommeerde specialist (die honorariumsupplementen kan vragen).

Meer info op de RIZIV-website