Vegetatieve status

Patiënten in een persisterende vegetatieve status die thuis verblijven kunnen een tegemoetkoming krijgen voor geneesmiddelen, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen. Het gaat om jaarlijkse forfaitaire tegemoetkoming.

Deze tussenkomt is bestemd voor personen die een acute hersenbeschadiging hebben opgelopen (niet-aangeboren hersenletsel), gevolgd door een coma, waarna ze niet volledig ontwaken en in een persisterende neurovegetatieve status of een minimaal responsieve status zijn terechtgekomen.

De verantwoordelijke arts van het deskundig ziekenhuiscentrum vult de medische kennisgeving in en bezorgt die aan de verzekeringsinstelling van de patiënt. Deze medische kennisgeving opent het recht op de tegemoetkoming.

Contact en meer info op de RIZIV-website