Studie: kinderartsen aangespoord minder antibiotica voor te schrijven

Een nieuwe nationale studie voor kinderartsen heeft besloten antibiotica aan te pakken. De studie met de naam ARON, die gezamenlijk wordt uitgevoerd door de KULeuven (en andere universiteiten) en wordt gefinancierd door het KCE, heeft tot doel onnodige voorschriften bij kinderen van 6 tot 12 jaar op te sporen en zo de toename van antibioticaresistentie af te remmen.

“Kinderen worden regelmatig ziek, hoofdzakelijk door infecties waarvan de meeste veilig ambulant kunnen worden behandeld zonder antibiotica. Echter, een grote hoeveelheid kinderen wordt toch antibiotica voorgeschreven in de eerste lijn. Dit draagt bij aan de toename van antimicrobiële resistentie.”, staat in het document waarin de ARON-studie wordt gepresenteerd.

Te veel antibioticaresistentie

Deze resistentie tegen antibiotica is echt gevaarlijk, omdat dit zou betekenen dat wanneer het kind een ernstiger en acutere infectie heeft, de antibiotica niet voldoende effect op hem zullen hebben. Dit kan duidelijk zijn gezondheid in gevaar brengen. Zoals de WHO stelt: “Antibioticaresistentie is vandaag de dag een van de grootste bedreigingen voor de wereldgezondheid, de voedselzekerheid en de ontwikkeling. Het kan leiden tot langere ziekenhuisopnames, hogere medische kosten en een hoger sterftecijfer.”

Een beslissingsboom als leidraad voor kinderartsen

Daarom is het dringend noodzakelijk de toename van de resistentie te beperken, vooral bij kinderen. Een recent literatuuroverzicht toonde aan dat het gebruik van een sneltest die C-reactief proteïne (CRP) meet,het aantal antibioticavoorschriften voor acuut zieke kinderen drastisch kan verlagen op een veilige manier, zolang duidelijk advies over te interpretatie van de sneltest voorzien is. We stellen een onderzoek voor, waarbij kinderen (6 maanden tot en met 12 jaar) worden gerandomiseerd naar: ofwel (a) gebruikelijke zorg, ofwel (b) een diagnostisch algoritme met een CRP-sneltest, vangnetadvies en duidelijke richtlijnen omtrent rationeel antibioticavoorschrijfgedrag. De CRP-waarde zal worden bepaald met
een vingerpriktest (resultaat binnen 4 minuten).”

Kinderartsen die belangstelling hebben om deze studie in hun praktijk uit te voeren

Voor kinderartsen die consulten houden in een praktijk (niet in een poliklinische of ziekenhuisomgeving), wordt deelname aan deze praktijkstudie sterk aanbevolen. “We zoeken kinderartsen die willen meewerken aan deze pragmatische studie in hun thuispraktijk – ambulante consultaties in het ziekenhuis komen niet in aanmerking. De praktijkvoering en wijze van aanpak (wat betreft antibioticavoorschrijfgedrag) van huiswerkende kinderartsen is namelijk ook erg relevant voor onzebevindingen.”

 

Meer info in het ARON studie presentatie document
→ Contact: via de website www.arontrial.be of via het e-mailadres ruben.burvenich@kuleuven.be

 

LEES OOK :