Studie peilt gezondheid van jongeren

Vlaamse jongeren zijn tevreden over hun leven en roken minder dan vroeger. Ze eten beter maar bewegen te weinig, en hebben minder overgewicht maar meer psychologische klachten. Dat alles blijkt uit de meest recente bevraging van de studie Jongeren en Gezondheid waaraan meer dan 11.000 Vlaamse jongeren tussen 11 en 18 jaar deelnamen.

Enkele treffende vaststellingen :

Risicogedragingen

De prevalentie van alcoholconsumptie is vergelijkbaar bij de jongens en de meisjes en bedraagt respectievelijk 34.3% en 36.0%. Ten opzichte van de resultaten uit 2014 is enkel voor de jongens een gunstige afname in de prevalentie vast te stellen. De mediaan van de leeftijd waarop de jongeren voor het eerst alcohol dronken, ligt op 15 jaar.

Een minderheid van de jongeren geeft aan dagelijks te roken. Bovendien is er een afname in de prevalentie van rokende jongeren te bemerken ten opzichte van de bevindingen uit 2014. De jongeren roken doorgaans op 15-jarige leeftijd hun eerste sigaret.

Het percentage jongens dat in de voorbije 30 dagen cannabis gebruikte bedraagt 9.1% en verschilt niet ten opzichte van de resultaten uit 2014. Bij de meisjes wordt daarentegen wel een gunstige afname in het cannabisgebruik vastgesteld en bovendien is het gebruik minder prevalent (4.1%) in vergelijking met de jongens.

Fysieke activiteit en vrije tijd

De aanbeveling geldt dat jongeren dagelijks minstens 60 minuten fysiek actief moeten zijn aan een matige tot zware intensiteit. In 2018 voldoen meer jongens (21.3%) dan meisjes (13.7%) aan deze aanbeveling maar de algemene vaststelling blijft dat de overgrote meerderheid van de jongeren onvoldoende beweegt.

Gezondheid en welzijn

Mentale gezondheid

De meerderheid van de jongeren is vrij tevreden over hun leven, al geldt deze bevinding iets vaker voor de jongens (94.4%) dan voor de meisjes (91.3%). Naast de levenstevredenheid en levenskwaliteit werd ook gepeild naar zelfmoordgedachten en zelfbeschadigend gedrag. Uit de resultaten blijkt dat 13.0% van de jongens en 22.1% van de meisjes al meerdere keren overwogen om een einde aan hun leven te maken.

Subjectieve gezondheid

De meerderheid van de jongeren geeft aan een goede tot uitstekende gezondheid te hebben, al ligt de prevalentie iets hoger bij de jongens (84.7%) dan bij de meisjes (80.5%). Wat de gezondheidsklachten betreft, blijkt dat slaapmoeilijkheden het meest prevalent zijn bij de jongens (23.7%) en de meisjes (29.6%).

→ U kan alle factsheets voor Vlaanderen hier downloaden