Chronische ziekten

Een chronische ziekte is een aandoening die langdurig aanhoudt. Het kan bijvoorbeeld gaan om kanker, diabetes, chronische nierinsufficiëntie, sommige zeldzame genetische aandoeningen.

 

Indien uw kind lijdt aan een chronische ziekte, geniet het automatisch van bepaalde voordelen, zoals de derde betaler of verminderd remgeld (wat u zelf moet opleggen na tussenkomst van het ziekenfonds) binnen het kader van de maximumfactuur (MAF).

 

Forfait voor chronisch ziekten

Dit forfait wordt automatisch toegekend door uw ziekenfonds indien u minstens € 320,70 € uitgaf aan gezondheidskosten per kwartaal, en dit gedurende 8 opeenvolgende kwartalen (dus twee kalenderjaren). Deze gezondheidskosten omvatten uw persoonlijk aandeel (remgeld) en de tussenkomt van het ziekenfonds. Het statuut is twee jaar geldig en vervolgens jaarlijks hernieuwbaar.

Indien uw kind lijdt aan een zeldzame ziekte, moet u een medisch attest overmaken, opgesteld door een specialist en waarin hij beschrijft aan welke ziekte het kind lijdt. Deze ziekte moet vermeld staan op de Orphanet-website. Uw ziekenfonds zal nagaan of aan alle voorwaarden voldaan is en het statuut van persoon met een zeldzame ziekte toekennen voor 5 hernieuwbare jaren.

→ Meer info op de RIZIV-website

Tegemoetkoming in de reiskosten

De vader, moeder of voogd van kankerpatiënten jonger dan 18 jaar die in een ziekenhuis zijn opgenomen, ontvangen van hun ziekenfonds een tegemoetkoming in de reiskosten. Dat geldt ook voor wie zijn kind met kanker naar een consultatie brengt voor een behandeling of controle.

→ Meer info op de RIZIV-website 

Follow-up door een huisapotheker

Deze maatregel werd ingevoerd voor personen die veel medicatie moeten innemen. Sinds 1 oktober 2017 kunt u vragen aan uw apotheker om de ‘huisapotheker’ van uw kind te worden, u te begeleiden en de behandeling met geneesmiddelen op te volgen.

Primair syndroom van Sjögren

Binnen de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) zijn er een aantal tegemoetkomingen voor patiënten met het primair syndroom van Sjögren:

– tegemoetkoming in de prijs van kunsttranen en oftalmologische gel
– in de prijs van kinesitherapeutische zittingen
– in de terugbetaling van Pilocarpine

→ Meer info op de RIZIV-website

Pediatrische aandoeningen

Als een kind of adolescent bepaalde chronische aandoeningen of morbide obesitas heeft, of gevolgen van mishandeling vertoont, dan kan het aangepaste zorg krijgen in een centrum. Hij kan er leren om zijn ziekte te overwinnen, om te gaan met zijn behandeling of dieet, zijn psychologisch evenwicht terug te vinden, enz.

Als uw kind jonger is dan 18 of 21 jaar (afhankelijk van de voorwaarden bepaald door de) kan hij behandeld worden in een gespecialiseerd centrum als hij lijdt aan pathologieën zoals:

– bepaalde ernstige chronische ziektes die de familie niet langer thuis kan behandelen
– bepaalde neurologische of respiratoire aandoeningen
– pathologische obesitas
– fysieke en psychologische gevolgen van mishandeling.

Deze centra bieden een multidisciplinaire behandeling en werken in overleg met de ziekenhuisteams, die uw kind, zijn behandelende arts en uzelf kennen.
Een arts, bevoegd voor de pathologie van uw kind, kan een revalidatie voorschrijven voor uw kind,waarna het terecht kan in een centrum dat door het RIZIV wordt geconventioneerd.

→ Meer info op de RIZIV-website

Chronische nierinsufficiëntie

Indien uw kind jonger dan 18 jaar en met chronische nierinsufficiëntie dialyse nodig heeft of lijdt aan tubulopathie*, kan het een maandelijks forfait van € 30 krijgen. Deze tussenkomst dient om de kosten voor speciale voedingsproducten te dekken.

De nierspecialist moet een aanvraagformulier invullen en vermelden dat uw kind lijdt aan chronische nierinsufficiëntie en voldoet aan de toekenningsvereisten voor het forfait. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, geldt ze voor een periode van een jaar. Ze is hernieuwbaar voor periodes van 5 jaar.

*Nierziekte die de nierkanaaltjes aantast, waar vocht en mineralen worden gereabsorbeerd. Het centrale gedeelte van de nier wordt aangetast. Die aantasting kan acuut of chronisch zijn.