Klein verlet, speciale familiale gebeurtenissen

Klein verlet is een verlof voor een korte afwezigheidsperiode, dat kan genomen worden voor speciale familiale gebeurtenissen, zoals het overlijden van een naaste.

Het verlof bedraagt drie dagen (te kiezen in de periode vanaf de dag van het overlijden tot de dag van de begrafenis) indien de overleden persoon het kind is van een werknemer of zijn/haar partner.

Het verlof bedraagt twee dagen (te kiezen in de periode vanaf de dag van het overlijden tot de dag van de begrafenis) indien de overleden persoon een broer, zus, kleinkind, achterkleinkind is dat woont bij de werknemer.

Indien de broer, zus, het kleinkind, achterkleinkind niet woont bij de werknemer, geldt het verlof enkel voor de dag van de begrafenis.

→ Meer info over klein verlet en alle toepassingen ervan op de website van de FOD Werkgelegenheid