Orgaandonatie

Vandaag kan de wetenschap heel wat mensenlevens redden dankzij het afstaan van organen. De behoeften zijn heel groot en de mogelijke ontvangers staan op lange wachtlijsten.

De wet van 13 juni 1986 over het wegnemen en transplanteren van organen, laat het wegnemen toe op het moment van overlijden van elke Belgische of buitenlandse burger (indien sinds zes maanden gedomicilieerd in België) op voorwaarde dat de overleden persoon bij leven geen verzet heeft geuit en dat de naasten (ouders) zich niet verzetten.

Meer weten over het afstaan van organen → FOD Volksgezondheid