Tien dagen kraamverlof voor vaders in heel Europa

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten bereikten een akkoord over een pakket maatregelen rond de leef-werkbalans. Zo krijgen vaders in heel de Europese Unie recht op minstens tien dagen kraamverlof. De vergoeding moet minstens even hoog zijn als een ziekte-uitkering in eigen land.

Meer individueel ouderschapsverlof

Ook de Europese regels voor ouderschapsverlof veranderen. De regel dat elke ouder minstens vier maanden ouderschapsverlof kan opvragen, blijft van kracht. Maar minstens twee maanden daarvan zijn niet overdraagbaar naar de andere ouder. Die individualisering moet vermijden dat vrouwen al te automatisch thuisblijven voor de kinderen. Bovendien kunnen ouders het verlof voltijds, deeltijds of beetje per beetje opnemen.

Vijf dagen zorgverlof

Voor het eerst komt er een Europees kader voor zorgverlof, mensen die thuisblijven om te zorgen voor zieke kinderen of voor hun eigen ouders via mantelzorg. In iedere lidstaat krijgen werknemers het recht op vijf dagen zorgverlof per jaar. Mantelzorgers en ouders van kinderen jonger dan acht jaar zullen hun werkgever bovendien om flexibele werkuren en thuiswerk kunnen vragen.