Under construction

Het deel ‘Partnerziekenfondsen’ van de nieuwe Hospichild-website is nog ‘under construction’.

We werken samen met de verschillende mutualiteiten met het oog op het verstrekken van zo correct en gericht mogelijke informatie.

Op termijn zal u in deze rubriek een link naar alle antennes van de Belgische mutualiteiten vinden. Enkel gegevens in verband met pediatrie zullen worden weergegeven. Zo verkrijgen ouders van gehospitaliseerde kinderen (chronisch ziek, met een beperking enz) rechtstreeks toegang tot de nodige inlichtingen.