Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (IZZ)

Contact

Adres: J.-J. Crocqlaan 15 - 1020 Brussel
Telefoon: 02/477 33 11
Website: https://www.huderf.be/nl/index.asp
Email: info@huderf.be


Over

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola is lid van het netwerk van Brusselse openbare ziekenhuizen IRIS en is de belangrijkste activiteitensite van de ULB. Het is het enige universitaire ziekenhuis in België uitsluitend voor kinderen; alles is er voor hen en hun ouders ontworpen.


Beschikbare diensten

Dienst Algemene Pediatrie (alle diensten voor gespecialiseerde pediatrie), dienst Neuropsychiatrie K, dagcentrum Kinderpsychiatrie, Service de Pédopsychiatrie de jour K1, dienst Neonatologie NIC, spoeddienst, Zorgprogramma cardiale pathologie C, dagkliniek


Spoeddienst

Tel Spoeddienst

02/477 31 00


Tel Opname

02/477 31 01


Routebeschrijving
https://www.huderf.be/nl/virtu/go/go.pdf

Neonatologie

Soort dienst

N* en NIC


Tel Dienst

02/477 32 50


Diensthoofd

Dr. Anne-Britt Johansson - Dr. Yves Hennequin


Eigenschappen van de dienst

Op de dienst Neonatale Intensieve Zorg verblijven pasgeboren baby’s op die gespecialiseerde zorg en monitoring nodig hebben vanaf de geboorte. Dit is bijvoorbeeld het geval voor baby’s die zich moeilijk kunnen aanpassen aan het leven buiten de baarmoeder, baby’s met een aangeboren ziekte, met een infectie of prematuurtjes.

Baby’s met een congenitale afwijking (die ze al van voor de geboorte hebben) hebben ook zeer specifieke zorg nodig.
Het UKZKF telt tal van gespecialiseerde kinderartsen (cardiologen, nefrologen, hematologen, chirurgen, enz.) die in samenwerking met de pediater-neonatoloog diagnoses stellen en zorgprotocols opmaken om de baby optimaal te behandelen. De pluridisciplinaire aanpak (overleg tussen de specialisten) van de ziekte staat borg voor de totaalzorg van het kind en de gezinsleden.

De stress en het psychologisch trauma die bij de ouders worden veroorzaakt wanneer congenitale misvormingen en ernstige ziektes worden ontdekt, kunnen het ontstaan van de band tussen moeder en kind bemoeilijken. Door de moeder en de pasgeborene niet van elkaar te scheiden en de moeder te betrekken bij de intensieve zorg kan deze vroege band zich ontwikkelen, worden stoornissen in de ouder-kindrelatie vermeden en de borstvoeding bevorderd. Daarom heeft de dienst Neonatologie de Koala-eenheid opgericht. (Zie ‘Infrastructuur’ hieronder)

Het neonatale team is samengesteld uit kinderartsen-neonatologen, pediatrisch verpleegkundigen en psychologen. Het informeert de ouders ook over de medische evolutie van hun kind. Het team van het UKZKF werkt samen met de kinderartsen-neonatologen, de pediaters gespecialiseerd in verschillende pathologieën en de psychologen van het UVC Brugmann.


Infrastructuur en onthaal van de begeleidende ouder (NIC)

In de Koala-eenheid kan de moeder samen met haar zieke baby gehospitaliseerd worden.

De klassieke kangoeroe-eenheden zijn uitsluitend bedoeld voor ernstig premature baby’s. Het neonatale team van het UKZKF heeft dit concept echter uitgebreid naar andere zieke pasgeboren baby’s.

De eenheid bestaat uit 5 moeder-kindkamers met een douche en eetkamer/salon voor de ouders. De kamers zijn voorzien van medische apparatuur (lucht, zuurstof, CPAP, centraal katheter) en bieden comfort en intimiteit.


Bezoekregeling

Ouders van het gehospitaliseerde kind

De ouders (vooral de moeder) zijn dag en nacht welkom bij hun kindje.


Kinderen

Wegens risico’s verbonden aan besmettelijke ziektes wordt het bezoek van jonge kinderen zo veel mogelijk vermeden. Kinderen die op bezoek komen vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van hun ouders.


Andere bezoekers

Sommige sectoren (Intensieve zorg, Neonatologie, Kinderpsychiatrie) hebben aangepaste bezoekuren. Het personeel van deze eenheden kan u de nodige informatie verstrekken.


Informatie voor de ouders

Moeder-kind kamer

Mits een financiële bijdrage kunt u bij uw kind blijven behalve in geval van medische tegenindicatie. Er kan echter maar één ouder boven de 18 jaar bij de patiënt overnachten. De andere gezinsleden kunnen logeren in het onthaalhuis dat zich naast het ziekenhuis bevindt.


Douche of badkamer

In elke dienst zijn er douches voor de ouders.


Maaltijden voor de begeleider

De begeleidende ouder kan maaltijden bestellen.
Hou wel rekening met de tijdstippen waarop u dit kunt doen:
• ontbijt, de dag voordien
• lunch, voor 9 uur
• avondeten, voor 14 uur.

Buiten de kamer

Restaurant van het UVC Brugmann.
Open op werkdagen van 11.30 uur tot 14 uur, in het weekend van 11.45 uur tot 13.45 uur.
In de cafetaria in de inkomhal van het Kinderziekenhuis zijn er belegde broodjes, snacks en drank te koop.


Wonen in een hostel

Het onthaalhuis, herkenbaar aan zijn ronde vorm, bevindt zicht naast de ingang van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, boven de Robert Dubois school.
Het verleent in de eerste plaats onderdak aan de ouders van kinderen die in het UKZKF zijn opgenomen.
Het huis functioneert autonoom dankzij een ploeg van een twintigtal vrijwilligers. Zij zorgen voor het onthaal, staan in voor de werking en nemen de administratieve taken op zich, waarbij ze steeds een luisterend oor hebben voor de ouders die er verblijven.

Tarieven

Een overnachting (ontbijt inbegrepen) kost 14 euro voor één persoon en 22 euro voor een kamer met 2 personen van hetzelfde gezin.
Bij financiële moeilijkheden of wanneer het ziekenfonds niet tussenkomt in de verblijfskosten kan er een overeenkomst gemaakt worden tussen de verantwoordelijken van het huis en de maatschappelijk werkster van de dienst waar de patiënt opgenomen is.

Contact

Vzw Het Onthaalhuis van het Kinderhospitaal
J.J. Crocqlaan 19 te 1020 Brussel
Tel. 32 (0)2 477.29.25


Shops en faciliteiten

In de inkomhal van het ziekenhuis is er een zelfstandige cafetaria/shop (Cosy Fabiola Food) voor de zieken en de bezoekers. Je kan er terecht voor koude en warme dranken, belegde broodjes, gebak, snoep, kranten, speelgoed, enz.


Toegankelijkheid

Met de wagen

 • Vanuit Namen: Via E411 – over naar E40 – Afrit 9 Jette
 • Vanuit Luik: Via E25 – over naar E40-E19 – Afrit 9 Jette
 • Vanuit Bergen: Via E42 – over naar E19 – Afrit 9 Jette
 • Vanuit Antwerpen: Via A12 – over naar E19 – Afrit 9 Jette
 • Vanuit Gent: Via E40 – over naar R20 – Afrit 9 Jette
 • Vanuit Oostende: Via A10 – over naar E40 – Afrit 9 Jette
 • Vanuit Charleroi: Via E420 – over naar E19 – Afrit 9 Jette


Met het openbaar vervoer

Bussen van MIVB:

 • Lijn 14, halte ‘Crocq’
 • Lijn 83, halte ‘Kinderziekenhuis’
 • Lijn 88, halte ‘Kinderziekenhuis’

Bussen van De Lijn: Lijn 245, halte ‘Crocq’

Metro: lijn 6, halte “Houba-Brugmann” of “Koning Boudewijn”
Trein: station van Jette – 13 minuten te voet

 


Parking

 • Bij de ingang van het ziekenhuis is er een externe parking met 39 parkeerplaatsen. Betaal uitsluitend met bankkaart bij de betaalterminal, binnen in de inkomhal of buiten tussen ziekenhuis en parking.
 • Overdekte parking in de Stiénonlaan 117
 • Parkeergelegenheid langs de J.J. Crocqlaan, de Stiénonlaan en de Rommelaerelaan. Parkeren is betalend ofwel – in de blauwe zone – met verplichte parkeerschijf.

Meer weeten

 

 


Dienst pediatrie

Tel Pediatrie

02/477 31 48


Pediatrische consultaties

02/477 31 20


Diensthoofd

Pierre Smeesters


Omschrijving pediatrische afdeling

Het UKZKF is een kinderziekenhuis, alle diensten vallen onder de Pediatrie. Sommige eenheden zijn eerder specifiek verbonden aan de dienst Pediatrie:
• Cardiologie
• Diabetologie
• Endocrinologie
• Gastro-enterologie
• Genetica
• Hemato-oncologie
• Infectiologie
• Slaapgeneeskunde
• Sportgeneeskunde
• Stofwisseling en voeding
• Neonatale intensieve zorg
• Nefrologie-dialyse
• Neurologie
• Algemene pediatrie
• Pneumologie-allergologie en sportgeneeskunde
• Intensieve zorg

Het UKZKF telt 168 ziekenhuisbedden waarvan 90 voor deze dienst.
De consultaties Algemene Pediatrie betreffen alle acute, chronische medische problemen of de preventie ervan bij kinderen van 0 tot 15 jaar. U kunt er alleen op afspraak terecht van maandag tot vrijdag van 8.15 uur tot 16.30 uur en op zaterdagvoormiddag voor dringende herevaluaties. Het ziekenhuis raadt aan om ook voor dringende gevallen een afspraak te maken om lange wachttijden bij de Spoeddienst te vermijden.

Kinderen die zich bij de Spoeddienst aanmelden worden naar de oriëntatiepost doorverwezen. Verzorgend personeel staat in voor een snelle evaluatie van hun gezondheidstoestand en bepaalt de volgorde waarin ze door de pediater behandeld zullen worden. Op deze manier wordt voorrang verleend aan ernstig zieke kinderen.


Psychologische begeleiding van het kind en het gezin

De kinderen en hun ouders kunnen zich wenden tot het verzorgend personeel om het bezoek te krijgen van een psycholoog of kinderpsychiater.

De vzw Kids’Care, ook gekend onder de naam ‘De vrienden van het UKZKF’ tracht het welzijn van de zieke kinderen en hun familie te verbeteren door onder meer ouders en broers en zussen van het zieke kind te ondersteunen of door een gebedsplaats in te richten.

Atelier “Broers en zussen” : heeft iedere woensdag plaats : een ruimte voor opvang, luisteren en ondersteuning wordt aangeboden aan broers en zussen van zieke kinderen.

Gratis inschrijven en informatie


Infrastructuur

De meeste departementen beschikken over een speelzaal met tv.

De ontwaakzaal en de reanimatiezaal zijn speciaal versierd voor de kinderen.


Animatie

De vzw Kids Care L’asbl Kids’ Care, ook gekend onder de naam ‘De vrienden van het UKZKF’, draagt met een uitgebreid activiteitenaanbod bij aan een betere leefomgeving voor zieke kinderen:
• ‘Een tuin in het ziekenhuis’: aanleg, inrichten en onderhouden van groene ruimtes, voor en door de kinderen
• ‘Doctoon’: animatiesoftware om het isolement van het gehospitaliseerde kind te doorbreken
• medewerking aan de organisatie van feestelijke, ludiele, artistieke activiteiten (cliniclowns, verhalen vertellen, reizen, Sinterklaas, kerstmarkt, enz.)


Bezoekregeling

De dienst is toegankelijk van 14 uur tot 20 uur.
Voor een optimaal verloop van de bezoeken vraagt het ziekenhuis:
• de bezoekuren na te leven en het ziekenhuis ten laatste om 20 uur te verlaten (de hoofddeuren worden om 20.15 uur gesloten);
• te lange bezoeken en bezoeken in groep te vermijden die schadelijk kunnen zijn voor uw kind of andere patiënten kunnen storen;
• dat de ouder die bij het kind verblijft, de toegangsuren tot de kamers respecteert. Om organisatorische redenen kan hoogstens één familielid bij het gehospitaliseerde kind overnachten. Bovendien moet deze persoon ouder zijn dan 18. Om de slaap van de kinderen niet te verstoren is de toegang tot de kamers beperkt tot 20 uur. Vanaf 22 uur moeten de ouders op de kamer blijven en mogen ze niet meer door de gangen lopen.

N.B.:
•Bezoek van broers en zussen: omwille van het besmettingsrisico moet de aanwezigheid van jonge kinderen zo veel mogelijk vermeden worden. De kinderen op bezoek vallen uitsluitend onder verantwoordelijkheid van hun ouders.
• Buiten deze vastgelegde uurroosters zijn bezoeken toegelaten om medische redenen, op voorlegging van een nominatieve en gedateerde toelating, afgeleverd door een arts van de eenheid.
• Sommige medische situaties kunnen voor gevolg hebben dat het verzorgend personeel de bezoeken beperkt.


Diensten op de kamer

Rechtstreeks nummer

Telefoonkaarten zijn te koop bij de dienst Opname.


TV en wi-fi

Tv
In sommige eenheden kan een tv aangesloten worden in de kamer van uw kind. De verhuurformaliteiten moeten geregeld worden bij de dienst Opname.

Wifi
Er is gratis wifi voor de patiënten en de bezoekers van het UKZKF.
De verbinding gebeurt door identificatie via het eigen toestel. De gebruiker codeert zijn gsm-nummer op de onthaalpagina van de wifi. Hij krijgt dan via sms een identificatiecode die 24 uur toegang geeft. Er wordt gevraagd het gebruikershandvest (gebruiksvoorwaarden) goed te keuren.


Koelkast en microgolfoven

In elke hospitalisatiezaal worden een koelkast en een microgolfoven ter beschikking gesteld.


Uitleen boeken

Vrijwilligers van het Belgische Rode Kruis komen boeken uitdelen van boeken op de kamers.


Ziekenhuisdiensten

Sociale dienst

Algemene telefoon

02/477 32 69


Email

social@huderf.be


Locatie

Gelijkvloers


Dienst patiëntenfacturatie

Tel

02/477 35 72 - 02/477 35 86


Email

facturatie@ukzkf.be


Uurregeling

Maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12 uur en woensdag van 13 uur tot 15 uur.


Locatie

Gebouw A op de site Horta


Culturele bemiddeling

Tel

02/477 28 96


Email

interculturele.bemiddeling@ukzkf.be


Bemiddelingsdienst

Tel

02/477 28 96


Email

rechtenvandepatient@ukzkf.be


Morele en spirituele bijstand

Katholieke hulp

Op vraag kan u bijstand bekomen van een vertegenwoordiger van uw godsdienst of een lekenraadgever die voor een geestelijke begeleiding zal zorgen in overeenstemming met uw noden, waarden en geloofsovertuiging.


School in het ziekenhuis

De Robert Dubois school hangt af van de Stad Brussel en bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping van het onthaalhuis, vlak naast het ziekenhuis. Kinderen kunnen er hun studies voortzetten tijdens de hospitalisatie in samenspraak met de externe onderwijsinstellingen.
De school bestaat uit meerdere kleuterklassen, lagere en middelbare klassen, een knutselatelier en een drukkerij die het tijdschrift ‘Dubois op papier’ verspreidt.
Indien de gezondheidstoestand van het kind het vereist, komt er een leerkracht naar het ziekbed.

Contact
Robert Dubois school
J.J. Crocqlaan 15 te 1020 Brussel – tel. 32 (0)2 477.31.63
–> Naar de website van de school

Financiële Info

Voorschotten en tarieven

Voorschotten en tarieven
Bij de opname vraagt het ziekenhuis een door de wet voorzien voorschot te betalen om een deel van de niet-terugbetaalde ziekenhuiskosten te dekken. Dit voorschot wordt uiteraard in mindering gebracht op uw factuur.
De facturen moeten binnen de 15 dagen betaald worden. Bij niet-betaling binnen deze termijn, worden extra kosten aangerekend.

Betalingswijze
Bankkaarten (Bancontact/Mister Cash, Visa, MasterCard, American Express, Diners Club International) worden aanvaard.


Facturering voorschotten tijdens het verblijf

Voorschot dat om de 10 dagen wordt hernieuwd.


Geschillendienst

U kunt de geschillendienst contacteren via het nummer 02/477 35 86


Betalingswijze

Bankkaarten (Bancontact/Mister Cash, Visa, MasterCard, American Express, Diners Club International) worden aanvaard.


Kinderpsychiatrie

Deze dienst richt zich op zuigelingen, kinderen jongeren maar ook gezinnen en beschikt over 18 bedden.

De dienst bestaat uit tien functionele sectoren:

• de consultaties: kinderen vanaf hun geboorte tot de leeftijd van 18 jaar en hun ouders worden doorverwezen door de behandelend arts (binnen of buiten de ziekenhuismuren), de school, het CLB, gerechtelijke structuren
• de liaisonpsychiatrie: voor kinderen die opgenomen zijn in de pediatrische eenheden en hun familie, de verzorgende teams en patiënten die regelmatig opgevolgd worden tijdens consultaties (chronisch zieken en complexe medische situaties)
• de eenheid voor adolescenten: voor jonge adolescenten van 8 tot 14 jaar met ernstige psychopathalogische aandoeningen waarvoor de ambulante behandeling niet langer voldoet en een tijdelijke opname is vereist. De dienst vangt ook 2 crisissituaties op voor een korte tijd in het kader van het nieuwe beleid op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg van kinderen en jongeren.
• het dagcentrum voor jonge kinderen (therapeutisch kleuterklasje): voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar met ernstige relatie- of ontwikkelingsstoornissen. Het centrum is verbonden aan een kleuterschool type 5 (Robert Dubois school)
• de eenheid APPI: voor kinderen van 1 tot 3 jaar met een communicatiestoornis met vermoeden van een autismespectrumstoornis
• de eenheid ouders-baby: voor ouders en hun pasgeboren kindje die moeite hebben om een band met hun baby te ontwikkelen en voor jonge kinderen van 0 tot 2,5 jaar met ontwikkelingsstoornissen of psychopathologische symptomen
• het referentiecentrum voor autisme en autistische stoornissen: voor kinderen met een contact- en communicatiestoornis
• spoedgevallen: de kinderpsychiaters zijn dag en nacht van wacht in samenwerking met de wachtdienst voor de Volwassenenpsychiatrie in het UVC Brugmann
• de eenheid voor psychologie: de activiteiten van deze eenheid zijn gestoeld op vier grote assen: de psychologische liaison (in de pediatrische diensten binnen het ziekenhuis), de consultaties op de dienst Kinderpsychiatrie waaronder het referentiecentrum voor autisme, de eenheid voor adolescenten en het dagcentrum voor jonge kinderen
• academische activiteiten: de dienst Kinderpsychiatrie van het UKZKF is een universitaire dienst verbonden aan de ULB. De dienst ontvangt stagiairs in opleiding (kinderpsychiaters, psychologen en logopedisten) van de ULB maar ook uit hogescholen of uit het buitenland.