DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN VLAAMS BRABANT EN BRUSSEL – REGIO BRUSSEL (DOP VBB)

Contact

Adresse: Koningsstraat 294 10 1210 SINT-JOOST-TEN-NODE

Téléphone: 02/201.76.43

Site Web: http://www.dop-vbb.be

E-Mail: brussel@dop-vbb.be


A propos:

Voor mensen met een handicap (of zelfs maar een vermoeden van handicap) een toekomstplan uitwerken, dat hen in staat moet stellen een kwaliteitsvol leven uit te bouwen:
– samen met een medewerker uitzoeken welke vragen er zijn en welke vorm van ondersteuning wenselijk is. De vragen kunnen zich op verschillende levensdomeinen situeren: vrije tijd, wonen, relaties, werk of dagbesteding, gezondheid, financiën of administratie, onderwijs, enz.
– de mogelijke ondersteuningsvormen in kaart brengen waarbij het idee ‘zoveel mogelijk gewoon in de samenleving’ de leidraad vormt: versterken van ondersteuning door familie en vrienden, ondersteuning via de reguliere zorgsector bv. poetshulp, gezinszorg of thuisverpleging, enz. en indien nodig ondersteuning door de gehandicaptenzorg
– coördineren van het planningsproces door de begeleider van DOP in nauwe samenwerking met de betrokkene en alle personen die dicht bij hem staan, zowel uit zijn sociaal netwerk als betrokken professionelen
– opstellen van een ondersteuningsplan (als resultaat van dit groepsproces) waarin de afspraken met de diverse partijen concreet worden vastgelegd
– procesbegeleiding met het oog op het opmaken van het Ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget


Précision sur les bénéficiaires: - Mensen met een vermoeden van handicap die nood hebben aan vraagverduidelijking in hun zoekproces naar geschikte diensten of opvang - Mensen met een vermoeden van handicap die nog geen beroep doen op een VAPH voorziening - Mensen met een vermoeden van handicap die op de CRZ staan, nog geen beroep doen op VAPH en open staan voor alternatieven voor ondersteuning aan huis, ondersteuning bij verzorging, bij dagbezigheid zoeken, enz.


Permanence:

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 uur tot 12 uur; donderdag van 14 uur tot 17 uur


Thuiszorg