ÉCLAIRCIE (INTERFACES PÉDIATRIQUES)

Contact

Adresse: Rue de la Blanche Borne 12 6280 GERPINNES

Téléphone: 0474/83.55.83 (UCL)

E-Mail: develter.decoster@skynet.be


A propos:

Interdisciplinaire structuur die instaat voor de continuïteit van de thuiszorg voor alle kinderen (0 tot 18 jaar) die in het ziekenhuis of een instelling zijn opgenomen (met een ernstige aandoening), maar tijdelijk of definitief het ziekenhuis of de instellling mogen verlaten:
– verzorging naargelang de behoeften
– evaluatie en specifieke vervolgzorg zowel van het zieke kind als van de naaste omgeving en de verzorgers binnen en buiten het ziekenhuis of de instellingPermanence:

24 uur per dag, bij voorkeur maandag en dinsdag van 8.30 uur tot 17 uur


Thuiszorg