HULPKAS VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING (HZIV)

Contact

Adresse: Troonstraat 30 B 1000 BRUSSEL

Téléphone: 0800.11.292 (gratis)

Site Web: http://www.hziv.be

E-Mail: info@caami-hziv.fgov.be


A propos:

– Alle prestaties op zich nemen inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, net zoals de ziekenfondsen, maar onder een publiek statuut (tegemoetkoming in de kosten van geneeskundige verstrekkingen, uitkering ter vergoeding van loonverlies). Het publieke statuut van de HZIV impliceert dat ze iedereen verwelkomt die een beroep doet op haar diensten, ongeacht het medisch, economisch, cultureel of filosofisch profiel van de verzekerde, het principe van gratis inschrijving moet toepassen en uitsluitend het systeem van de verplichte verzekering toepast
– Sociale dienst: informatie over wetgeving inzake arbeid, pensioen, ziekte en handicap
– Gezondheidspromotie
– Ervaringsdeskundigen worden vanuit de POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE ingeschakeld in de diensten


Précision sur les bénéficiaires: Enkel voor leden van de HZIV


Permanence:

Telefonisch: van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 16 uur


Financiële hulp