LES AMIS DES ENFANTS MALADES RENAUX (ADEMAR)

Contact

Adresse: Hermelijnlaan 29 1170 WATERMAAL-BOSVOORDE

Téléphone: 02/672.89.83

Site Web: http://www.ademar.be

E-Mail: ademarinfo@gmail.com


A propos:

Vrijwilligersorganisatie voor kinderen met nierproblemen die verzorgd worden in het UNIVERSITAIR KINDERZIEKENHUIS KONINGIN FABIOLA (UKZKF):
– informatie en een luisterend oor, psychosociale steun voor kinderen en hun familie
– organiseren van uitstappen, sportweek enz.
– vakantieverblijf met het zorgteam georganiseerd in de eerste week van juli
– inzamelen van fondsen voor een beter onthaal van de kinderen in het UKZKF, voor wetenschappelijk onderzoek
– bijscholing van het verzorgend personeelPermanence:

Van maandag tot vrijdag van 10.30 uur tot 17 uur


Andere ziekten