Hospichild uitgelegd in een infografie

Dankzij een fonkelnieuwe, duidelijke, kleurrijke en beknopte grafische vormgeving verkrijgt u in een oogopslag een overzicht van de missies, activiteiten, impact… van Hospichild binnen de Brusselse pediatrische sector. 

Ter herinnering: Hospichild is een webplatform met informatie en hulpbronnen in verband met het zieke, gehospitaliseerde of gehandicapte kind in het Brussels Gewest.

Hospichild is in de eerste plaats een website met niet-medische informatie omtrent zieke en/of gehospitaliseerde kinderen van 0 tot 16 jaar. Een brede waaier onderwerpen die zowel praktisch als humaan van aard zijn, komen aan bod zoals de stappen die ondernomen moeten worden bij een ziekenhuisopname, hulp en zorg aan huis, de rechten van de minderjarige patiënten, de leerplicht, culturele en spirituele aspecten, handicap …

Hospichild is ook een uitgebreid netwerk van professionals in de pediatrische sector dat ervoor zorgt dat de content zo relevant en nuttig mogelijk is. In ruil publiceert Hospichild evenementen, actueel nieuws, initiatieven … in de maandelijkse nieuwsbrief (Hospinews).

En dit altijd met als hoofddoel zich te positioneren als faciliterend verbindingspunt tussen de verenigingen, ziekenfondsen,ziekenhuizen, professionals in de pediatrie … en de ouders van zieke of gehospitaliseerde kinderen.

Kijk de compleet infografie beneden ↓