Nieuws

Sociaal Brussel : nieuwe online tools om het zoeken naar informatie over welzijn en gezondheid te vergemakkelijken

Social.Brussels is een tweetalige referentiesite die een overzicht biedt van de welzijns- en gezondheidsdiensten die beschikbaar zijn in het Brussels Gewest. Brusselaars kunnen er voortaan een eigen sociale kaart aanmaken en een persoonlijk overzicht opstellen. De toegang tot de hulp- en zorginstellingen is eenvoudig en op elk moment beschikbaar.

De organisatie Sociaal Brussel, die dertig jaar ervaring heeft, stelt een groot aantal vrij toegankelijke gegevens ter beschikking om opzoekingen over welzijn en gezondheidszorg voor de bewoners van Brussel te vergemakkelijken. De interactieve kaart biedt een virtuele toegang tot Franstalige en Nederlandstalige hulporganisaties en -diensten, maar inmiddels zijn er ook nieuwe functies beschikbaar op het gezondheidsportaal.

Welke nieuwe functies ?

De nieuwe functies van de website werden ingevoerd op initiatief van de werkgroep Toegang tot rechten, opgericht door het kabinet van minister Alain Maron (bevoegd voor Welzijn en Gezondheid). Ze zijn het resultaat van het werk van actoren in het veld.

Nieuwe functies die beschikbaar zijn via het “MY BRUSO”-account (online persoonlijk overzicht) zijn bijvoorbeeld:

– een lokale en/of thematische sociale kaart op maat

– een gepersonaliseerd sociaal overzicht met de mogelijkheid om actuele overzichten te delen

– identificatiefiches van organisaties of lijsten van organisaties die afgedrukt kunnen worden Het hele systeem is ontworpen om het mensen zo gemakkelijk mogelijk te maken om hulp en zorg te vinden.

Sociaal Brussel biedt video’s en handleidingen aan zodat iedereen optimaal gebruik kan maken van de beschikbare tools: https://sociaal.brussels/page/a-propos-de-la-carte-sociale.

Die video’s zijn ook beschikbaar op het YouTube-kanaal van Sociaal Brussel.

Directe toegang tot de pediatrische sector 

Op dit moment zijn er meer dan 630 rubrieken op de website van Sociaal Brussel, waarin het aanbod aan welzijns- en gezondheidsorganisaties en -diensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt voorgesteld en geïnventariseerd. De rubrieken zijn georganiseerd in een boomstructuur en onderverdeeld in twintig activiteitensectoren, zoals personen met een handicap, , eenoudergezinnen, geestelijke gezondheid, gelijkheid en diversiteit, gezondheidspromotie en jonge kinderen (0-3 jaar).

Wat doet Sociaal Brussel precies ?

Sociaal Brussel is een virtuele tool voor professionals, netwerken, platformen, onderzoeksinstellingen en lokale en regionale politieke vertegenwoordigers in de welzijns- en gezondheidssector in het Brusselse Gewest.

De website bevat meer dan 4.100 Franstalige en Nederlandstalige adressen in de welzijns- en gezondheidszorg, informatiefiches, een interactieve kaart, tools om gegevens te exporteren en de mogelijkheid om een persoonlijk overzicht aan te maken. Het is voortaan ook mogelijk om een identificatiefiche van een organisatie of een lijst van organisaties af te drukken volgens een aantal parameters die ingesteld kunnen worden.

Presentatievideo: Sociaal Brussel, uw toegang tot het welzijns- en gezondheidsaanbod in het Brussels Gewest – YouTube)

Bezoek de website van Sociaal Brussel : Sociaal Brussel – Bruxelles Social

 

À LIRE AUSSI :

Born in Brussels, un dispositif désormais inclus au sein de l’Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles

https://www.bornin.brussels/nl/nieuws/voeg-uw-evenementen-toe-aan-de-nieuwe-agenda-van-born-in-brussels/Février 2023 – 

 

Nieuwe overeenkomst biedt zorg op maat aan jongeren met kanker

Het verzekeringscomité van het RIZIV heeft op 13 november 2023 het licht op groen gezet voor de samenwerking met zes ziekenhuizen die leeftijdsspecifieke zorg zullen bieden aan jonge mensen met kanker (AYA). Vanaf 1 december 2023 worden deze referentieziekenhuizen vergoed voor hun AYA-referentieteams. ​De lancering van de nieuwe overeenkomst is het resultaat van een gezamenlijke inspanning tussen Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Kom op tegen Kanker, de medewerkers van het RIZIV en een handvol enthousiaste AYA’s.

In een persbericht legt de minister de beweegredenen achter de nieuwe overeenkomst uit:“Kanker bij jongeren is niet alleen fysiek, maar ook psychologisch erg zwaar om te verwerken en dus moet een overheid er alles aan doen om zorg en steun op maat te bieden. Dat doen we door hoogstaande en leeftijdsspecifieke zorg te bieden aan adolescenten en jongvolwassenen met kanker om zo hun kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling te verbeteren. Jongeren die de diagnose krijgen, lopen niet alleen rond met vragen over hun fysiek herstel, maar ook met vragen over hoe het nu voort moet met hun job, hun studie of hun kinderwens.”

1.700 diagnoses per jaar

Kanker bij adolescenten en jongvolwassenen tussen 16 en 35 jaar is eerder uitzonderlijk. In België gaat het om ongeveer 1.700 diagnoses per jaar. ​ Deze jonge mensen, adolescenten en jongvolwassenen of kortweg AYA’s, zijn vaak kwetsbaar. Ze hebben unieke zorgbehoeften die verschillen van kinderen maar ook van oudere volwassenen. AYA’s hebben vaak specifieke medische problemen en worden met veel uitdagingen op psychosociaal vlak geconfronteerd. ​ Daarom verdienen zij zorg en nazorg op maat. Frank Vandenbroucke: “De medische behandeling van kanker is één ding - en het is uiteraard cruciaal om zo snel mogelijk weer gezond te worden – maar daarnaast zitten AYA’s volop in hun psychische en fysieke ontwikkeling en hebben ze veel andere zorgen: wat met je school of je studie die onderbroken wordt, hoe een behandeling combineren met je job, wat met je vruchtbaarheid en je kinderwens? Plots staat alles in het leven van een adolescent of jongvolwassene met kanker ‘on hold’ op een moment dat ze streven naar autonomie.”

Zes ziekenhuizen stappen in de conventie

Zes ziekenhuizen in België stappen vanaf 1 december 2023 in een conventie met het RIZIV. Het gaat om UZ Leuven, UZ Gent, UZA (Antwerpen), CHU Liège Sart-Tilman, Institut Jules Bordet en Cliniques Universitaires Saint-Luc in Brussel. ​ Om deze gespecialiseerde, leeftijdsspecifieke zorg en steun op maat aan adolescenten en jongvolwassenen met kanker te geven, is expertise nodig. ​ De AYA-referentieteams in de zes ziekenhuizen zullen worden ingezet als centrale bron van kennis en ervaring. Deze teams gaan – zowel op medisch als op psychosociaal vlak – expertise en ondersteuning geven aan zorg- en behandelteams in hun eigen ziekenhuis, maar net zo goed in andere ziekenhuizen en de eerste lijn. ​ Er wordt nog dit jaar een opstartbudget voorzien van 600 000 euro. Vanaf 2024 wordt voor de overeenkomsten met de verschillende ziekenhuizen jaarlijks 1.2 miljoen euro vrijgemaakt. ​

Een jaar om eerst in huis AYA-expertise te ontwikkelen of te versterken

Het doel op lange termijn is een geharmoniseerd AYA-zorgbeleid te ontwikkelen en te implementeren. Daarvoor werken de verschillende AYA-teams samen in een projectgroep voor wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling, implementatie en evaluaties van nieuwe ontwikkelingen in de AYA-zorg. ​ Deze RIZIV-conventie geeft de ziekenhuizen een jaar de tijd om eerst in huis AYA-expertise te ontwikkelen of te versterken. Zodra het AYA-referentieteam die expertise voldoende heeft opgebouwd, krijgt het team ook een outreachende opdracht naar andere ziekenhuizen en zorgverleners in de eerste lijn. Concreet moeten de AYA-referentieteams in de ziekenhuizen operationeel zijn vanaf 1 januari 2024. Vanaf ten laatste 1 januari 2026 moet de adviesfunctie naar andere ziekenhuizen worden uitgerold. ​

Vijf prioriteiten in hoogstaande AYA-zorg 

De zes ziekenhuizen die in de RIZIV-conventie stappen, onderschrijven volgende vijf prioriteiten in AYA-zorg:

  • Vroegtijdige diagnose ​​
  • Vroegtijdige doorverwijzing naar reproductieve geneeskunde
  • Vroegtijdig genetisch onderzoek
  • Klinische studies
  • Psychosociale ondersteuning

 

LEES OOK:

Hoe is het om als verpleegkundige in het kinderziekenhuis te werken?

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZFK) zoekt verpleegkundigen. Het ziekenhuis heeft daarom een tweetalige video opgenomen met getuigenissen van verschillende verpleegkundigen. Zo krijgen toekomstige kandidaten een idee van hun werkomgeving er zou uitzien. Het is ook een unieke kans voor toekomstige patiënten of andere geïnteresseerden om hun eerste virtuele stap in dit ziekenhuis te zetten.

Vriendelijkheid, medeleven, wilskracht, contact met kinderen, uitstekende zorgverlening, veiligheid, empathie, enz. Dit zijn enkele kenmerken die de verpleegkundigen van het kinderziekenhuis belichamen.

Wat houdt hun werk als verpleegkundige in?

Op de website van het UKZKF kun je alvast het volgende lezen over dit prachtige beroep:  “De verpleegkundigen van het kinderziekenhuis bieden het kind gespecialiseerde zorgverlening; ze werken ook samen met de familie en naaste hulp om tegemoet te komen aan hun bezorgdheden en behoeften. De diversiteit van de verpleegkundige beroepen bij het UKZKF is de weerspiegeling van de diversiteit van specialismen en sectoren die onze patiënten opvangen en begeleiden in de preventieve, curatieve, palliatieve en educatieve domeinen. Een gezamenlijke noemer? Het engagement! Op het terrein vertaalt zich dit in de kwaliteit en de veiligheid van de zorgverlening die wordt geboden in de diverse stadia van ontwikkeling van het kind, vanaf de geboorte tot de leeftijd van 16 jaar.”

Werken of stage lopen bij het UKZKF

“De verpleegkundige afdeling zoekt voortdurend nieuwe collega’s met een passie! Onze verpleegkundigen passen dag na dag hun kennis en hun expertise toe, ten dienste van elk kind en elke jongere. De toegediende verzorging omvat het meest eenvoudige maar ook het meest complexe”, staat er verder nog te lezen op de website van het ziekenhuis.

→ Bekijk de vacatures: https://hub.talentfinder.be/nl/index.aspx

Om je aan te melden voor een stage van minstens twee weken, moet je ingeschreven zijn in een van de volgende bacheloropleidingen:

  • vierde jaar VVAZ (verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg);
  • vijfde jaar specialisatie (kindergeneeskunde, intensieve zorg en spoedgevallenzorg, geestelijke gezondheidszorg, peri-operatieve zorg)

→ Stuur je stageaanvraag minstens acht weken voor de start van de stage naar Kristine Vanaerschot.

↓ Bekijk de video van het UKZKF over het beroep van verpleegkundige in het kinderziekenhuis

 

LEES OOK:

Kanker bij kinderen: nieuw groot psycho-oncologische handboek in het Frans om de betrokken actoren te ondersteunen

Er bestond al een handboek in het Engels, maar nu is voor het eerst een Franse versie gepubliceerd: Grand manuel de psycho-oncologie – de l’enfant et de l’adolescent – Boek en e-book over de klinische psychologie van Marie Vander Haegen – Dunod. Het doel van dit boek is om de praktijken en de klinische en psychologische interventies bij kinderen en adolescenten onder de loep te nemen, rekening houdend met hun omgeving en het proces van de nabehandeling/remissie.

Het grote handboek was oorspronkelijk geschreven voor professionals in de pediatrie en de psycho-oncologie. Nu is het aangepast voor jonge kankerpatiënten en hun gezin. “We wilden een boek dat dicht bij de patiënt staat, dat bepaalde klinische en psychologische praktijken eenvoudiger uitlegt, en multidisciplinair is“, zegt Marie Vander Haegen, klinisch psycholoog, op de RTBF-radiozender La Première.

Hoe ziet het nieuwe Franse psycho-oncologische handboek eruit ?

Het handboek behandelt verschillende thema’s die enerzijds de uitdagingen van de professionals belichten en anderzijds die van jonge patiënten en hun naasten.  Het boek is als volgt ingedeeld:

-algemene medische informatie;
-psychologische zorg voor het kind;
-psychologische aspecten voor de naasten;
-nabehandeling en remissie;
-palliatieve zorg en begeleiding bij het rouwproces;
-deontologische overwegingen en wettelijk kader.

Elk thema wordt aangevuld met klinische informatie van op het terrein. Die illustreert de vele mogelijke situaties en biedt richtsnoeren en hulpmiddelen om op te treden.

Psychologische aspecten bij jongeren

Voor een arts kan het niet gemakkelijk zijn om aan een volwassene te vertellen dat hij kanker heeft. Bij kinderkanker is dat nog moeilijker. Hoewel pediatrische kankers minder vaak voorkomen, blijven ze een grote uitdaging. Een kind of een tiener kan waarschijnlijk niet de volledige omvang van de boodschap vatten. Daarom is het belangrijk om rekening te houden met de psychologische en emotionele aspecten. Het is mogelijk dat de gevolgen van kanker bij een kind lang aanhouden en pas veel later, na de behandeling, duidelijk worden. Het grote psycho-oncologische handboek helpt om deze psychologische aspecten bij kinderen te begrijpen om ongewenste gevolgen en zelfs terugvallen te voorkomen.

“We weten nu al een aantal jaren dat kanker later nog gevolgen heeft voor kinderen. We zorgen vandaag voor de naasten, want ook al is het kind in remissie of genezen, er hangt een zwaard van Damocles boven zijn hoofd, met late gevolgen en grote uitdagingen op psychosociaal vlak […] Wanneer patiënten en hun ouders het zorgcircuit verlaten, zijn ze soms hun houvast kwijt en hebben ze psychologische ondersteuning nodig”, legt Marie Vander Haegen uit bij het radioprogramma Tendances Première.

Een systemische benadering

Wanneer een jongere een kankerdiagnose krijgt, wordt zijn hele netwerk geraakt. Het medische team communiceert op een manier die aangepast is aan de situatie. Het stelt het kind en zijn gezin gerust en neemt de tijd om te antwoorden op hun bezorgdheden. Marie Vander Haegen benadrukt: “We willen het volledige systeem aanpassen. Je kan niet goed voor een kind zorgen als je niet voor de volwassenen en de broers en zussen zorgt.”

Ook om de ziekte van het kind of de jongere goed te kunnen behandelen lijkt het essentieel om rekening te houden met het psychologische welzijn van zijn naasten. Maar in de praktijk is de toegang tot psychologische en medische zorg vaak niet gelijk verdeeld. Soms zijn er ook regionale verschillen. Dit is echter een maatschappelijk probleem. Cécile Flahault, doctor in de psychopathologie, die ook deelnam aan het interview op La Première, besluit: “Ongelijkheid in toegang tot geestelijke gezondheidszorg en medische zorg blijft een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Ik denk dat we op dat vlak nog veel werk voor de boeg hebben”.

Texte : Samuel Walheer

Koop het boek in het Engels : The MD Anderson Manual of Medical Oncology

→ Koop het boek in het Frans: Grand manuel de psycho-oncologie – de l’enfant et de l’adolescent – Boek en e-book over de klinische psychologie van Marie Vander Haegen – Dunod