ASSOCIATION DES PARENTS D’ENFANTS DÉFICIENTS AUDITIFS FRANCOPHONES (APEDAF)

Contact

Adresse: Picardiestraat 43 1140 EVERE

Téléphone: 02/644.66.77

Site Web: http://www.apedaf.be

E-Mail: info@apedaf.be


A propos:

Plaats voor actief luisteren, wederzijdse hulp, solidariteit en uitwisseling tussen professionelen en ouders van dove en slechthorende kinderen:
– info en psychosociale ondersteuning van de ouders (individueel of collectief)
– PARENTS-RELAIS: ondersteuning van ouders die vernomen hebben dat hun kind doof is door ‘ervaren’ ouders van dove kinderen
– BÉBÉ, BAMBIN SOURDS BOUQUINENT: animatie rond verhalen die simultaan in het Frans en in gebarentaal worden verteld
– team voor pedagogische hulp: schoolbegeleiding in het normaal onderwijs (alle niveaus en alle netwerken)
– initiatie gebarentaal, opleiding sprookjesverteller
– documentatiecentrum
– driemaandelijkse studiedagen
– bewustmaken van het grote publiek en van de bevoegde overheid
– verwezenlijken van pedagogische hulpmiddelen en diensten
– aankoopdienst batterijen voor hoorapparaten met bestelling aan huis
– organiseren van colloquia, politieke fora, enz.


Précision sur les bénéficiaires: Ouders van dove en slechthorende kinderen


Permanence:

Van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur


Handicap