ASSOCIATION DES PARENTS ET DES PROFESSIONNELS AUTOUR DE LA PERSONNE POLYHANDICAPÉE (AP³)

Contact

Adresse: Lambermontlaan 61 1030 SCHAARBEEK

Téléphone: 02/215.51.92

Site Web: http://www.ap3.be

E-Mail: info@ap3.be


A propos:

– Informatie- en documentatiecentrum over meervoudige handicap
– Kennisuitwisseling tussen ouders en beroepskrachten voor een betere educatieve en therapeutische hulpverlening
– Beheer van een bestand van vrijetijdsbesteding: basisinformatie over vrijetijdsactiviteiten voor personen met een meervoudige handicap
– Zwemmen onder begeleiding van professionelen
– Organiseren van opleidingen rond sensibilisering en interprofessionele uitwisseling
– Deelname aan specifieke studies
– Organiseren van voordrachten gevolgd door een debat in verscheidene steden
– Publiceren van brochures


Précision sur les bénéficiaires: Kinderen, jongeren en volwassenen met een meervoudige handicap en hun gezin


Permanence:

Van maandag tot vrijdag van 9.30 uur tot 16.30 uur


Handicap