CENTRUM VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST – DEELWERKING KRUIDTUIN (CGG BRUSSEL - DEELWERKING KRUIDTUIN)

Contact

Adresse: Haachtse Steenweg 76 1210 SINT-JOOST-TEN-NODE

Téléphone: 02/511.06.60

Site Web: http://www.cgg-brussel.be

E-Mail: kruidtuin@cgg-brussel.be


A propos:

KINDER- EN JONGERENTEAM:
Begeleiding en behandeling van baby’s, peuters, kleuters, kinderen, jongeren tot 18 jaar en hun ouders met gedragsproblemen, psychische problemen, ontwikkelingsstoornissen, ernstige relatieproblemen met ouders, broers en zussen of problemen in sociale contacten met leeftijdsgenoten, problemen die samengaan met alcohol- en druggebruik
– informatie, advies, diagnostisch onderzoek,
– individuele therapie, speltherapie, oudertherapie, gezinstherapie
– psychosociale begeleiding
– medisch-psychiatrische behandeling
– psychosociale begeleiding
– groepstherapie
– infantwerking: specifieke hulpverlening voor ouders van baby’s en peuters tot 4 jaar, alsook voor aanstaande ouders met twijfels over hun ouderschap
– kinderpraatgroep: ontmoetingsnamiddagen voor gezinnen na een verlies (gezinnen met kinderen uit het lager en secundair onderwijs die iemand in hun gezin of familie verloren hebben op een plotse manier (zelfdoding, ongeval, hartslagaderbreuk) in samenwerking met het CAW Brussel

VOLWASSENEN- EN OUDERENWERKING
Begeleiding en behandeling van volwassenen en ouderen met psychiatrische en psychologische of relationele problemen, ondersteuning aan andere hulpverleners en netwerking:
– informatie, preventie, advies, diagnostisch onderzoek, coördinatie van de zorg
– individuele therapie, relatie- en gezinstherapie
– groepstherapie
– medisch-psychiatrische behandeling
– psychosociale begeleiding
– behandeling van alcohol- en drugsverslaving, problematisch gokken, gamen en internetmisbruik
ELDER (empowering the elderly): aanbod voor ouderen en hulpverleners die met ouderen werken. Elder wil het psychisch welbevinden verhogen door ‘empowerment’: de eigen krachtbronnen aanspreken om zo met kwetsbaarheden om te gaan. Groepswerking, psycho-educatie; erover praten helpt, narratieve zorg, vorming, intervisie, expertisecentrum dementie brOes
NARRATIEVE ZORG voor ouderen vanaf 60 jaar met een depressieve stemming of een beginnende dementieproblematiek: ouderen vertellen hun levensverhaal aan een levensverhaalschrijver die aan huis komt; dit biedt hen de kans om inzicht te verwerven in hun leven (ophalen van dierbare herinneringen,, een plaats geven aan verlies of ziekte, enz.)
YOT: zorgaanbod voor personen met een verstandelijke beperking en psychische problemen, hun familie en begeleiders, therapeutisch aanbod voor personen met een verstandelijke beperking en psychische problemen en hun familie, consultfunctie voor hulpverleners
ELP: EersteLijnsPsychologische functie:
– psychologische consultaties binnen Nederlandstalige wijkgezondheidscentra en huisartsenpraktijken met het oog op een vlottere aansluiting bij bestaande eerste-, tweede- en derdelijnsvoorzieningen (outreachende functie)


Précision sur les bénéficiaires: Kinderen en jongeren, volwassenen


Permanence:

Van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 17 uur


Rouw