De kinderartsen roepen op om vaccinaties en andere raadplegingen niet uit te stellen  

Sinds enkele weken stellen de kinderartsen tot hun bezorgdheid vast dat het aantal raadplegingen (zelfs telefonisch) sterk terugloopt ten gevolge van de coronacrisis. De ziekenhuizen benadrukken dat vaccinaties en consultaties gewoon kunnen plaatsvinden. Ze roepen op om voorgeschreven zorg aan kinderen niet uit te stellen of te onderbreken.  

ONE (de Franstalige tegenhanger van Kind & Gezin) riep enkele maanden geleden al op om te blijven vaccineren. Blijkbaar zonder voldoende resultaat en dus herhalen de ziekenhuizen de oproep met klem. Maar er zijn nog zorgwekkende vaststellingen, zoals ouders die de chemotherapiesessies van hun kinderen uitstellen…

“Vaccineren blijft van cruciaal belang om uw kinderen te beschermen!”

ONE benadrukt dat het vaccinatieprogramma voor zuigelingen primordiaal is om te vermijden dat er naast het coronavirus nog bijkomende epidemieën opduiken, die de gezondheidszorg overbelasten. Kinderen jonger dan 15 maanden zijn kwetsbaarder voor ziekten die door vaccinatie kunnen vermeden worden, bevestigt de organisatie. De ONE-consultaties voor vaccinatie gaan dus gewoon door. Wel gelden er strikte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo vraagt men de ouders om stipt op het afgesproken tijdstip langs te komen. Kinderen die koorts of een loopneus hebben, die hosten of ademhalingsmoeilijkheden ondervinden blijven evenwel beter thuis.

Kind en Gezin herneemt de vaccinaties

De Vlaamse regering vroeg aan Kind en Gezin om de vaccinaties stop te zetten tot 5 april. Gelukkig werd de campagne reeds op 1 april hervat. Vanzelfsprekend gelden er net als bij ONE specifieke maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

Kinderartsen en ziekenhuizen solidair met ONE  

Ook het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola wijst op “het prioritaire belang van vaccineren om uw kinderen te beschermen!”. Om ONE te ondersteunen besloot het UKZKF om eveneens vaccinaties aan te bieden in de pediatrieconsultaties in het Kinderziekenhuis.

De Belgische vereniging van Franstalige Kinderartsen riep haar leden ook al op om hulp te bieden bij de ONE-consultaties. “Kinderartsen die vrijwillig een handje willen toesteken, kunnen zich rechtstreeks richten tot directionsante@one.be.”

Uitgestelde chemotherapie in Saint-Luc

Een kind niet vaccineren tegen een ziekte is erg, maar het is nog erger wanneer men het noodzakelijke zorg ontzegt. Bénédicte Brichard, diensthoofd kinderoncologie in de Universitaire Ziekenhuizen Saint-Luc, uitte haar bezorgdheid aan La Libre: “We zien dat sommige volwassenen liever niet met hun kind naar het ziekenhuis komen, wanneer dat niet besmet is met Covid-19. We moeten hen overtuigen om de chemotherapie van hun kind vooral niet te onderbreken. Hun angst is ongegrond. Gelukkig konden we hen steeds op andere gedachten brengen, want als je de behandeling onderbreekt – al is het maar voor een tweetal weken – kan de kanker zijn groeitempo hervatten. In die gevallen moet je de angst voor corona overwinnen.”

Naar indirecte slachtoffers bij kinderen?  

Ook Pierre Smeesters, diensthoofd Pediatrie van het UKZKF, is bezorgd: “Van bij het uitbreken van de crisis zei ik tegen het team dat ik vreesde voor indirecte slachtoffers bij kinderen. Jammer genoeg bevestigen de opnamecijfers en het aantal spoedconsultaties mijn vermoeden. Zo stellen wij momenteel opvallend weinig diagnoses van leukemie en lymfomen, terwijl die cijfers normaal gezien constant zijn. Er zijn kinderen die ons nodig hebben, maar niet tot bij ons raken.” In L’Echo deed de kinderarts het vreselijke relaas van een kind met diabetes dat te laat naar het ziekenhuis kwam voor een diagnose, en uiteindelijk overleed.