Goed nieuws voor de autismesector in Brussel: Dynam’Autes kan haar activiteiten voortzetten!

De vzw Dynam’Autes organiseert vrijetijdsactiviteiten voor kinderen met autisme en begeleidt hen. De vereniging gaf eind december aan dat ze met financiële problemen kampte die haar activiteiten dreigden stop te zetten. De toekomst van de vzw was toen erg onzeker. Eind januari volgde een andere e-mail, maar met veel beter nieuws: de activiteiten kunnen worden hervat dankzij fondsen die de regering uiteindelijk heeft vrijgegeven. Er stond veel op het spel, want Dynam’Autes is een van de weinige verenigingen (zo niet de enige) die buitenschoolse activiteiten organiseert voor kinderen met autisme in Brussel. 

Dit zijn de exacte woorden van de leden van Dynam’Autes: “We hebben bemoedigend nieuws over de financiering van onze activiteiten. We zijn blij te kunnen melden dat, na ons harde werk, de subsidiërende overheden hebben bevestigd dat de subsidie hernieuwd wordt. Dat betekent dat we onze vrijetijdsactiviteiten vanaf 17 februari 2024 kunnen hervatten. Die heropstart geldt ook voor zaterdagen en kampen tijdens de carnavals- en paasvakantie. We begrijpen hoe belangrijk onze diensten zijn voor u en uw dierbaren en zijn verheugd dat we u kwaliteitsvolle en verrijkende momenten kunnen blijven bieden.”

Is geld het zwaard van Damocles voor vzw’s?

“We hebben belangrijk nieuws over de werking van onze vrijetijdsactiviteiten. Dynam’Autes wordt momenteel geconfronteerd met financiële uitdagingen. De voortzetting van onze activiteiten hangt grotendeels af van een overheidssubsidie, maar op dit moment hebben we nog geen bevestiging gekregen dat die subsidie zal worden hernieuwd.” Dat schreef de vereniging eind december in een e-mail aan haar leden. Het is niet de eerste keer dat een vereniging in de pediatrische of perinatale sector met dat soort problemen te maken krijgt. Onlangs moest de vzw HAMAC, die kinderen uit Brusselse eenoudergezinnen op een originele manier ondersteunde, haar activiteiten stopzetten om financiële redenen. Het team van HAMAC schreef toen (in juni 2023) dat het “hoopt dat anderen het project geheel of gedeeltelijk zullen overnemen”. De vereniging is echter nog steeds gesloten.

Dynam’Autes in het kort

De vzw Dynam’Autes werd in juni 2018 opgericht op initiatief van onderwijsprofessionals die met een aangepaste pedagogie werken. Dynam’Autes wil als eerstelijnsvereniging de banden tussen de verschillende actoren in de autismesector bevorderen. Haar maatschappelijke doel is activiteiten organiseren die de levenskwaliteit verbeteren van kinderen van 3 tot 16 jaar met een autismespectrumstoornis en hun families. Dat doet ze door hen te begeleiden, vrijetijdsactiviteiten te organiseren, respijt te bieden, opleidingen te geven en aan bewustmaking te doen.

Dynam’Autes in de kantoren van Hospichild

Een paar jaar geleden, toen de vzw nog maar pas bestond maar toch al vele projecten in de pijplijn had, kreeg het team van Hospichild bezoek van de twee oprichters voor een persoonlijk gesprek. Samuel en Armonie, gespecialiseerde opvoeders en professioneel betrokken bij de vzw, spraken zonder filter en met veel passie over hun engagement voor die buitengewone kinderen. Toen Dynam’Autes vorig jaar haar vijfde verjaardag vierde, was de vzw nog vrij optimistisch en enthousiast over het succes dat ze met gezinnen behaalde. Hoewel financiële problemen daar een stokje dreigden voor te steken, lijkt de vzw nu uit de gevarenzone te zijn, tot grote vreugde van kinderen met autisme en hun naasten.

 

Lees ook :