Het toekomstige Autismehuis Brussel heeft zijn architect

De architecturale programmeringsstudie voor het toekomstige Brussels Huis van Autisme is van start gegaan. Die opdracht is toegewezen aan het architecten- en stedenbouwkundigenbureau “CENTRAL”, dat zich zeer goed bewust is van wat autisme inhoudt en dat al meerdere verwezenlijkingen rond dit thema op zijn actief heeft staan.

{Persbericht van Brussels minister-president Rudi Vervoort}

 

Eerst even een stukje voorgeschiedenis: eind september 2022 heeft de Brusselse regering op voorstel van minister-president Rudi Vervoort het licht op groen gezet om in de toekomst een Brussels Huis van Autisme op te richten in de nieuwe, centraal gelegen stadswijk Usquare.brussels op het vroegere kazerneterrein in Elsene. Dat project werd toevertrouwd aan de MSI (Maatschappij voor Stedelijke Inrichting).

Het Brussels Huis van het Autisme zal worden ondergebracht in een te renoveren bestaand gebouwencomplex (op de hoek van de Fritz Toussaintstraat en de Juliette Wytsmanstraat) met een totale oppervlakte van ongeveer 1.035 m².

Ook de rest van de site zal overigens worden vernieuwd. Deze locatie vormde het decor voor een van de meest ambitieuze en voldoening schenkende tijdelijke projecten van de laatste jaren. Inmiddels zijn de renovatiewerken begonnen. Zij zullen in 2028 klaar zijn. Het is de bedoeling om er een nieuwe groene, gezellige, inclusieve en betaalbare wijk naar een ontwerp van het Brussels Gewest zelf te laten verrijzen. Naast het toekomstige Huis van het Autisme komen er ook universiteitsvoorzieningen, een fablab, studentenkoten, publieke woningen voor gezinnen en een nieuwe voedingshal.

Het architectenbureau CENTRAL zal worden begeleid door een strategisch comité, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende partners die bij het project betrokken zijn, meer bepaald de Franse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de toezichthoudende ministers en de MSI als bouwheer van het project. Daarnaast zal het architectenbureau ook worden bijgestaan door een gebruikerscomité dat inspraak krijgt in het project. Dat moet ervoor zorgen dat het project zo goed mogelijk beantwoordt aan de verwachtingen van de toekomstige gebruikers (mensen met autisme, hun familie, mantelzorgers, verenigingen en beroepsmensen).

De architecturale programmeringsstudie zal zes maanden in beslag nemen. Op basis daarvan zal de MSI eind 2023 een opdracht uitschrijven om een team aan te stellen dat de taak zal krijgen een architecturaal en technisch ontwerp voor het project uit te tekenen.

“Het toekomstige Huis van het Autisme, waarvoor we resoluut een inclusieve en daadkrachtige aanpak vooropstellen, moet uitgroeien tot een plaats waar mensen worden opgevangen, hun ervaringen kunnen delen en er naar hen geluisterd wordt in een aangename en familiale omgeving. We streven ernaar autisme een centrale plaats te geven in de stad en daar maken we stap voor stap werk van”, aldus Brussels minister-president Rudi Vervoort.”

 

LEES OOK: