Het is officieel: Mantelzorgersverlof wordt verlengd

Vanaf 1 september 2021 kunnen onlangs erkende mantelzorgers drie maanden verlof opnemen (zo nodig op te splitsen), in plaats van slechts één maand, om voor een afhankelijk familielid te zorgen. Dit is een nieuwe stap in de lange strijd voor de erkenning van mantelzorgers in het land.

Afgelopen juni, toen we ons op deze “schaduwstrijders” richtten, was er sprake van om hen drie maanden verlof te geven. De verlenging van het laatste Koninklijk Besluit inzake de naaste mantelzorgers moest nog worden bekrachtigd voordat de maatregel in werking kon treden. Het is nu gedaan.

Drie maanden verlof in plaats van één

Drie maanden verlof is een grote stap voorwaarts voor de sector, maar voor veel mantelzorgers is het bij lange na niet genoeg. Wat zijn immers drie korte maanden in het leven van een geliefde die vaak voor het leven afhankelijk is… In ieder geval kan dit verlengd thematisch verlof, dat kan worden opgesplitst in perioden van 1, 2 of 3 maanden volledige onderbreking (of 2, 4 of 6 maanden gedeeltelijke onderbreking), slechts onder bepaalde voorwaarden worden opgenomen. Zo moet bijvoorbeeld aan de ziekenfondsverzekering worden verklaard dat de verzorgde persoon inderdaad hulpbehoevend is, dat het familielid in België woont, dat de verzorger ten minste 50 uur per week of 600 uur per jaar voor hem of haar zorgt en dat maximaal drie verzorgers voor dezelfde persoon zorgen…

Eindelijk erkend!

Ter herinnering: sinds 1 september 2020 kunnen eindelijk aanvragen worden ingediend voor de erkenning van de status van mantelzorger. Velen keken reikhalzend uit naar deze procedure, omdat het de enige manier is om het beroemde verlof voor erkende verzorgers te verkrijgen, dat onlangs is verlengd.

Wat zijn mantelzorgers?

Volgens de definitie van de vereniging van hulpverleners: “Een naaste mantelzorger is elke persoon die regelmatig hulp verleent aan een familielid dat niet zelfredzaam is. Deze hulp beantwoordt aan specifieke behoeften en wordt verleend buiten het kader van de professionele vergoeding of het vrijwilligerswerk zoals bepaald door de wet van 03/07/2015. In België besteden 800.000 mensen dagelijks vele uren aan het helpen van een ziek, gehandicapt of bejaard familielid… Ouders, grootouders of familievrienden van een hulpbehoevend kind zijn uiteraard in dit cijfer inbegrepen en worden ook beschouwd als naaste mantelzorgers.

 

LEES OOK: