Hospichild blijft bereikbaar… op afstand

Dag iedereen,

Wij hopen dat jullie in goede gezondheid zijn nu dat er in België maatregelen gelden om de verspreiding van het nieuwe coronavirus Covid-19 te beperken.

Tot en met 5 april vervolgt ons team, via thuiswerk, de onderhoud van het onlineplatform Hospichild en het schrijven van nieuwsartikelen. Jullie kunnen het team contacteren via het formulier specifiek gemaakt hiervoor.

De website https://www.info-coronavirus.be/nlvan de FOD Gezondheidszorg biedt jullie meer informatie en aanbevelingen. De berichtgeving over de ontwikkelingen van de epidemie wordt up-to-date gehouden.

De gezondheidsprofessionals en zorgverleners kunnen meer informatie vinden op de drietalige website die werd opgesteld door het Brussels Gewest met hulpmiddelen, omzendbrieven, toolboxen en faq’s: https://coronavirus.brussels

Solidaire groeten,

Het team Hospichild