Ontstaan van het Hospichild-project

De Hospichild-website werd ingehuldigd in maart 2007 in aanwezigheid van de bevoegde ministers voor volksgezondheid van Brussel: Benoît Cerhexe en Guy Vanhengel.

Waarom dit project?

De Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie nam unaniem een resolutievoorstel aan (ingediend door Françoise Bertieaux, Joëlle Riguelle, Paul Galand, Michel Moock, Brigitte Grouwels en Serge de Patoul), waarbij werd aanbevolen om een reeks acties inzake de algemene principes van het ‘Handvest van het kind in het ziekenhuis’ in de praktijk te brengen.

Het Verenigd College kreeg met name het verzoek om een specifiek kwalitatief onthaal binnen de pediatrische diensten te subsidiëren. Dit houdt onder andere een beter onthaal, begeleiding en communicatie met de ouders in.
Hospichild ontstond op basis van een studie uit 2003 door de ‘École de Santé Publique (ULB): “L’enfant malade – Étude multisectorielle sur la prise en charge globale des enfants gravement malades”, Profs. P.C. Humblet en R. Lagasse, onderzoeksteam: C. Bazelmans, M. Desmet, A-F. Dusart, A. Leveque, J. Mottint, A. Nasielski, M-E. Schuermans, C. Senterre en C. Willame, mei 2003.

In april 2006 werd de coördinatrice Emmanuelle Van Besien aangeworven op basis van een overeenkomst met de ministers van volksgezondheid, om het project te leiden.
Het Hospichild project is één van de prioriteiten van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de wetgeving 2014-2019. Deze werd aldus bestendigd.

De huidige ministers van volksgezondheid in het Brussels Hoofdstedelijk gewest zijn Didier Gosuin en Guy Vanhengel.

De website wordt verwezenlijkt door Hospichild, een afdeling van vzw Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie (CMDC).
Het CMDC is een centrum voor hulpmiddelen en informatie over de psycho-medisch-sociale actualiteit in Brussel, en in bredere zin alle aspecten van de sociale ontwikkeling in het Brussels Gewest.

Hospichild, een bijzonder project binnen de basismissie van vzw CMDC

Het CDMC is een onderzoeks- en referentiecentrum rond het aanbod van de welzijns- en gezondheidsdiensten in het Brussels Gewest.

De kerntaak van vzw CDMC is de ontwikkeling van de sociale kaart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hospichild werkt nauw samen met Sociaal Brussel en kan steunen op het werk van zijn team, door het aanbieden van talloze links naar de actoren uit het domein van welzijn en gezondheid om de informatieve teksten te verrijken.

• Daarnaast kan Hospichild dankzij de Opendata-technologie een rubriek ‘verenigingen’ uitbouwen, die automatisch wordt aangevuld met de gegevens op Sociaal Brussel.
• Meer weten over Brussel Sociaal? Een demo voor uw team in uw gebouwen? Neem contact op met de coördinatrice Valérie Wispenninckxvwispenninckx@cmdc-cdcs.be

Brudoc.be is het documentaire luik van Sociaal Brussel. Zijn verzameling i.v.m. de sector welzijn & gezondheid in Brussel biedt toegang tot talloze digitale documenten in een catalogus, en ook boeken die men kan raadplegen in de leeszaal, uitgerust met twee pc’s, gratis wifi en een fotokopietoestel.

• Schrijf u in voor de thematische newsletter en blijf op de hoogte van de nieuwigheden in de sector van uw voorkeur.

Brudoc.be en Hospichild hebben een gemeenschappelijk project: Infor-Mêle, een specifieke verzameling i.v.m. de communicatie in de pediatrie (met jonge patiënten en hun ouders).
Brochures, leaflets, boeken, games, opvolgboekjes, affiches, films, dvd’s, interactieve websites, kaft, informatieve fiches… Deze tools werden bedacht door ziekenhuisteams, verenigingen of ziekenfondsen. Ze behandelen uiteenlopende onderwerpen: vaccinatie, onthaal in ziekenhuisdiensten, preventie, onderzoeken, hygiëne, toelichtingen bij behandelingen enz. De bibliotheek wordt regelmatig aangevuld met actuele zaken uit de kindergeneeskunde.

• Neem contact op met Brudoc: info@brudoc.be – 02/639.60.25