Ontstaan van het Hospichild-project

Hospichild is een initiatief onder leiding van politici van de Brusselse Hoofdstedelijke regering sinds 2003 (de site is online sinds 2007). De subsidies worden toegekend door de ministers van Volksgezondheid van het Brussels Gewest.

Waarom dit project?

De Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie nam unaniem een resolutievoorstel aan (ingediend door Françoise Bertieaux, Joëlle Riguelle, Paul Galand, Michel Moock, Brigitte Grouwels en Serge de Patoul), waarbij werd aanbevolen om een reeks acties inzake de algemene principes van het ‘Handvest van het kind in het ziekenhuis’ in de praktijk te brengen.

Het Verenigd College kreeg met name het verzoek om een specifiek kwalitatief onthaal binnen de pediatrische diensten te subsidiëren. Dit houdt onder andere een beter onthaal, begeleiding en communicatie met de ouders in.
Hospichild ontstond op basis van een studie uit 2003 door de ‘École de Santé Publique (ULB): “L’enfant malade – Étude multisectorielle sur la prise en charge globale des enfants gravement malades”, Profs. P.C. Humblet en R. Lagasse, onderzoeksteam: C. Bazelmans, M. Desmet, A-F. Dusart, A. Leveque, J. Mottint, A. Nasielski, M-E. Schuermans, C. Senterre en C. Willame, mei 2003.

In april 2006 werd de coördinatrice Emmanuelle Van Besien aangeworven op basis van een overeenkomst met de ministers van volksgezondheid, om het project te leiden.

Het Hospichild project is één van de prioriteiten van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de wetgeving 2019-2024. Deze werd aldus bestendigd.

De website wordt verwezenlijkt door Hospichild, een afdeling van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad.

Hospichild, een project van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad is de studiedienst van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad.

De studiedienst ondersteunt politici en beleidswerkers, die instaan voor de uitbouw en de uitvoering van een gecoördineerd gezondheids-en armoedebeleid in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast biedt het Observatorium informatie aan terreinwerkers en burgers, via een online databank en thematische websites.

Hospichild werkt nauw samen met Sociaal Brussel en kan steunen op het werk van zijn team, door het aanbieden van talloze links naar de actoren uit het domein van welzijn en gezondheid om de informatieve teksten te verrijken.

Bekijk hier de opdrachten en waarden van het Observatorium

Thematische websites zoals ‘Hospichild’, worden vanuit de databank ‘Sociaal Brussel’ verrijkt met referenties naar actoren uit het domein van welzijn en gezondheid.

  • via Opendata Webservices wordt informatie in de rubriek ‘verenigingen’, op de Hospichild website, automatisch geactualiseerd vanuit de Sociaal Brussel databank
  • Meer weten over Sociaal Brussel? Een demo in uw organisatie? Neem contact op sociaalbrussel@cgg.be