Bru-Stars

Naar aanleiding van deze hervorming zette het Brussels Gewest een dergelijk netwerk op onder de naam Bru-Stars.

Het project werd in 2015 in Brussel ontwikkeld en ingevoerd om het aanbod van mentale gezondheidzorg voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun omgeving te ondersteunen, te structureren en uit te bouwen. Het eerste doel is om de verschillende diensten en zorgverstrekkers, die zich richten tot kinderen van 0 tot 18 jaar (met bijzondere aandacht voor jongeren van 16 tot 23 jaar, in samenwerking met het netwerk voor volwassenen), onderling beter op elkaar af te stemmen.

Dit netwerk voorziet het opstellen van modaliteiten om functioneel en op lange termijn samen te werken tussen de sectoren van de gezondheidszorg (mentaal en somatisch), het onderwijs, de handicap, de justitie, de kansengroepen… Het zorgt ook voor een betere zichtbaarheid van de praktijken binnen de mentale gezondheidszorg en voor het wegwerken van de stigmatisering van mensen met psychische problemen tegenover het grote publiek.

In juni 2016 richtte Bru-Stars mobiele kinderpsychiatrische teams op: een ambulante ziekenhuisstructuur op vraag van het werkveld om de bestaande partners te coördineren en op elkaar af te stemmen. Deze teams willen de spanningen in het kader van een crisissituatie bij een kind, jongere of zijn familie doen afnemen. Ze verzekeren een snelle tussenkomst, maar voor een maximale looptijd van drie maanden.