Factuur details

Welke kosten worden aangerekend bij een ziekenhuisopname?

De kosten voor het verblijf, voor de geneesmiddelen en voor de paramedische honoraria.
U ontvangt een factuur een maand na uw ontslag uit het ziekenhuis. Die bestaat uit twee delen: een samenvatting van de ‘kosten die u aangerekend worden’ en een ‘gedetailleerd overzicht’.

De kosten die u aangerekende worden

Dit deel omvat enkel de rubrieken die voor u van toepassing zijn. U ziet meteen wat de opname u kost: kamersupplement, honorariumsupplement (bij een individuele kamer) enz.

De zin ‘bedrag aangerekend aan uw ziekenfonds’ vertelt u welke kosten worden gedekt door de verplichte ziekteverzekering.

Uw voorschot staat vermeld en het te betalen (of aan u terug te storten) bedrag, evenals de mogelijke betalingsmodaliteiten.

Gedetailleerd overzicht

Hier vindt u de reeds vermelde rubrieken en de bijkomende details, zoals het bedrag dat uw ziekenfonds betaalt en het bedrag ten laste van de patiënt.

De supplementen (kamersupplement en honorariumsupplement bovenop het wettelijk tarief) die worden aangerekend voor een individuele kamer staan vermeld onder de kolom ‘Supplementen’.

De kolom ‘Ten laste van de patiënt’ vermeldt het persoonlijk aandeel voor terugbetaalde en niet-terugbetaalbare prestaties en afleveringen.
In de kolom ‘Ten laste van het ziekenfonds’ staan alle bedragen die gedekt zijn door de verplichte ziekteverzekering en door het ziekenhuis rechtstreeks aan uw ziekenfonds worden aangerekend.