Kankeronderzoek: Belgische financiers bundelen hun krachten

Zes Belgische organisaties voor kankeronderzoek gaan intensief samenwerken. Ze vormen het nieuwe netwerk Belgian Cancer Research Consortium. Ze willen zo hun werking optimaliseren en de strategische samenwerking tussen individuele onderzoekers en organisaties versterken. Dit samenwerkingsverband is een primeur voor België.

(Persbericht van Koning Boudewijnstichting)

Het Belgian Cancer Research Consortium is een initiatief van 6 filantropische en publieke organisaties die kankeronderzoek in België financieren: het Antikankerfonds, de Stichting tegen Kanker, het Fonds voor Wetenschappelijk OnderzoekFund for Scientific Research (F.R.S.–FNRS)Kom op tegen Kanker en de Koning Boudewijnstichting.

Eerste samenwerkingsinitiatief in zijn soort

Het Belgian Cancer Research Consortium is het eerste samenwerkingsverband van deze aard voor kankeronderzoek in België.

Zijn doel is:
• Een netwerk creëren en samenwerking stimuleren in kankeronderzoek;
• Het nationale financieringslandschap beter doorgronden om meer impactvolle financiering te bekomen;
• Financiering efficiënter aanwenden;
• Een boost geven aan de internationale uitstraling van Belgisch onderzoek en Belgische onderzoekers.

Een consortium dat zich zal aansluiten bij het wereldwijde netwerk op dit gebied

Dit Belgian Cancer Research Consortium zal ook deel uitmaken van het International Cancer Research Partnership (ICRP), een wereldwijd netwerk van organisaties die kankeronderzoek financieren en die de krachten bundelen om de wereldwijde samenwerking te verbeteren. Het ICRP telt 32 partners en 156 internationale financieringsorganisaties wereldwijd, die alle informatie uitwisselen. Als deel van het ICRP zullen Belgisch onderzoek en Belgische onderzoekers veel zichtbaarder worden buiten de landsgrenzen.

Vaststelling van de behoeften om het kankeronderzoek beter te ondersteunen

Het Belgisch consortium wil een lerend netwerk zijn dat best practices deelt. Het wil niet-ingevulde behoeften op medisch vlak en op het vlak van patiënten en gemeenschappen identificeren. Het staat open voor samenwerking met andere organisaties, in België en in het buitenland.

In een eerste fase zal het consortium gegevens uitwisselen over de onderzoeken gefinancierd door alle deelnemende organisaties en deze gegevens ter beschikking stellen van onderzoekers, patiënten, patiëntenorganisaties en andere financiers van kankeronderzoek via het ICRP platform.

LEES OOK :